Retorik i rätten : För bättre sakframställning, förhör och slutanförande

Retorik i rätten : För bättre sakframställning, förhör och slutanförande