Revisorns roll : En revisors- och revisionsrättslig introduktion

Revisorns roll : En revisors- och revisionsrättslig introduktion