Förändringsperspektiv på äldreomsorg – att leva som andra

Förändringsperspektiv på äldreomsorg – att leva som andra