Vad är offentlig förvaltning?

Vad är offentlig förvaltning?