Skrivstil : fila på stilen … med höger hand

Skrivstil : fila på stilen … med höger hand