Att leda osäkra och komplexa projekt : från styrning och kontroll till stöd för självorganisering

Att leda osäkra och komplexa projekt : från styrning och kontroll till stöd för självorganisering