Investeringsbedömningens grunder : från traditionella metoder till realoptioner

Investeringsbedömningens grunder : från traditionella metoder till realoptioner