Kvalitativa metoder i medicinsk forskning – En introduktion

Kvalitativa metoder i medicinsk forskning – En introduktion