Vetenskaplig publicering – – historik, praktik och etik

Vetenskaplig publicering – – historik, praktik och etik