Kommunal bokförings- och redovisningslag – Kommentarer och tolkning

Kommunal bokförings- och redovisningslag – Kommentarer och tolkning