Den visuella texten – Multimodal analys i praktiken

Köp här

Den visuella texten – Multimodal analys i praktiken