Vår världs ekonomiska historia. D. 1, Den förindustriella tiden

Vår världs ekonomiska historia. D. 1, Den förindustriella tiden