Ett specialpedagogiskt förhållningssätt i förskolan : förståelse, bemötande och pedagogiska strategier

Ett specialpedagogiskt förhållningssätt i förskolan : förståelse, bemötande och pedagogiska strategier