MCT – Metakognitiv terapi : att förstå och effektivt behandla psykologiska problem

MCT – Metakognitiv terapi : att förstå och effektivt behandla psykologiska problem