Perspektiv på granskning inom offentlig sektor : Med äldreomsorgen som exempel

Perspektiv på granskning inom offentlig sektor : Med äldreomsorgen som exempel