Data och modeller – en handbok för analys

Data och modeller – en handbok för analys