Samtal i socialt arbete: ett samtalsanalytiskt perspektiv

Samtal i socialt arbete: ett samtalsanalytiskt perspektiv