Rektors förmågor i centrum : att omsätta kunskap till handling

Rektors förmågor i centrum : att omsätta kunskap till handling