De yngstas bibel : tidlösa berättelser ur Bibeln

De yngstas bibel : tidlösa berättelser ur Bibeln