Samhällsteologi : Forskning i skärningspunkten mellan akademi, samhälle och kyrka

Samhällsteologi : Forskning i skärningspunkten mellan akademi, samhälle och kyrka