Och jag läste att det var omöjligt att leva lycklig förutan dig

Och jag läste att det var omöjligt att leva lycklig förutan dig