Mästare, väktare, lögnare, vän

Mästare, väktare, lögnare, vän