Pilot i Den Danska brigaden i Sverige under andra världskriget

Pilot i Den Danska brigaden i Sverige under andra världskriget