Och ett skepp med sju segel och femti kanoner ska försvinna med mig

Och ett skepp med sju segel och femti kanoner ska försvinna med mig