Längden av ett ögonblick

Längden av ett ögonblick