Det enda som betyder något

Det enda som betyder något