Skoljuridik och myndighetsutövning : några rättsvetenskapliga uppsatser om skolan

Skoljuridik och myndighetsutövning : några rättsvetenskapliga uppsatser om skolan