Medkänslans pris : om sekundärtraumatisering, compassion fatigue och utbrändhet hos yrkesverksamma

Köp här

Medkänslans pris : om sekundärtraumatisering, compassion fatigue och utbrändhet hos yrkesverksamma