Romanläsning i praktiken : samtala och skriva om litteratur i skolan

Romanläsning i praktiken : samtala och skriva om litteratur i skolan