Vi måste prata om epistemisk tillit : mentalisering och pålitliga relationer

Köp här

Vi måste prata om epistemisk tillit : mentalisering och pålitliga relationer