Utan religionsfrihetens rättigheter och begränsningar ingen demokrati : 29

Utan religionsfrihetens rättigheter och begränsningar ingen demokrati : 29