Gråt inte över spillt vin

Gråt inte över spillt vin