Av stjärnstoft är vi komna

Av stjärnstoft är vi komna