MÅL: sätt dem. Nå dem. Ha kul på vägen

MÅL: sätt dem. Nå dem. Ha kul på vägen