Som om jag vore något mycket dyrbart

Som om jag vore något mycket dyrbart