Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt : en handbok i bemötande

Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt : en handbok i bemötande