Du lever så länge du lär : från veta till göra

Du lever så länge du lär : från veta till göra