Biocentrism : medvetande som nyckeln till vår förståelse av universum

Biocentrism : medvetande som nyckeln till vår förståelse av universum