Socialdemokratin i ett nytt århundrade : Sex bidrag till en ideologisk framtidsdebatt

Socialdemokratin i ett nytt århundrade : Sex bidrag till en ideologisk framtidsdebatt