Bläddra
Sökresultat för Anders Hansson... Rensa filter?

av: Lennart Ljung, Torkel Glad, Anders Hansson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Matematisk modellering Tillämpad matematik
Mathematical models of real life systems and processes are essential in today’s industrial work. To be able to construct such models is therefore a fundamental skill in modern engineering. This is a book about how to build models both from first principles in physics and from information in collected input and output…
Köp här

Isbn: 9789144153452

Utgivningsår: 20210831

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Anders Hansson

Kategorier: Sport, idrott och friluftsliv
Berättelse i ord och bild om allt som föregick Faluns Skid-VM 2015. Ca 230 förstklassiga fotografier och förstklassig text som ingående beskriver allt från första idé till planering, kampanjer, FIS’ kanditatomröstning,med- och motgångar och enorma byggnationer på Lugnet i Falun.
Köp här

Isbn: 9789163768262

Utgivningsår: 20141201

Utgivare: OneHouse Art Direction

Mediatyp: BB

av: Anders Hansson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Diskriminering och jämlikhet Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Det här är en bok om de moraliska skäl vi har att invända mot ojämlikhet. Men det är lika mycket en bok om hur vi bör se på samhället. Anders Hansson argumenterar för att vi bör se på samhället som ett samarbetssystem som ska vara till allas fördel. Med denna utgångspunkt kan vi utvärdera samhällets institutioner i…
Köp här

Isbn: 9789171736383

Utgivningsår: 20211020

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Anders Hansson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Militärhistoria Särskilda krig och fälttåg
På hösten 1718 samlades den jämtländska armén i trakterna av Duved i västra Jämtland. Överbefälhavare var generallöjtnant Armfeldt, som med vad som var kvar av den finska armén och förstärkning av soldater från Jämtland och Hälsingland skulle inta Trondheim. Samtidigt ledde Karl XII den svenska huvudarmén i anfallet…
Köp här

Isbn: 9789151840611

Utgivningsår: 20030829

Utgivare: Prisma

Mediatyp: BB

av: Gunvor Andersson, Anna Angelin, Åke Bergmark, Helena Blomberg, Olof Bäckman, Lena Engelmark, Björn A Gustafsson, Anders Hansson, Torbjörn Hjort, Håkan Johansson, Johanna Kallio, Maria Korpskog, Christian Kroll, Joakin Palme, Lena Palvén, Per Rydén, Bengt Starrin, Sune Sunesson, Hans Swärd, Jeff Werner

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Fattigdom utan gränser är den första bok som tar ett helhetsgrepp om fattigdomsfrågan. Boken är en betraktelse av fattigdomens historia, nutid och framtid där forskarens och journalistens olika perspektiv sammanfogas i ett vidare synfält. Boken bygger på ett temanummer i tidskriften Socionomen som utkom med anledning…
Köp här

Isbn: 9789173315227

Utgivningsår: 20120913

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Anders Hansson, Carina Olson, Jan Storå, Stig Welinder, Åsa Zetterström

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
De jämtländska ödesbölena upptäckes i landskapsromantis anda i slutet av 1800-talet. De moderna fornminnesinventeringarna har visat att det handlar om hundratals övergivna medeltida gårdar. Digerdöden och kris- och krigstider har att sina spår ilandskapet. I synnerhet den medeltida krisen, ofta kallad agrarkris,…
Köp här

Isbn: 9789179481995

Utgivningsår: 20050706

Utgivare: Jamtli Förlag

Mediatyp: BB

av: Anders Hansson

Kategorier: Att hantera funktionshinder Att hantera personliga problem Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Familj och hälsa Funktionshinder: sociala aspekter Hälsa, relationer och personlig utveckling Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: allmänt Sociala och etiska frågor
Två gånger fick Anders och Elisabeth Hansson ta emot beskedet att de fått ett barn med utvecklingsstörning. Både Daniel och Adam har en ovanlig variant av Angelmans syndrom. Två gånger reste de sig efter chockerna och lyckades skapa sig ett bra liv för sina söner och dottern Emelie, som ä frisk. Om detta berättar…
Köp här

Isbn: 9789186939953

Utgivningsår: 20171203

Utgivare: Instant Book

Mediatyp: BC

av: Anders Hansson

Det är vanligt att ”tolerans” uppfattas som något enbart positivt. Men tolerans är inte alltid önskvärt. Vad menas egentligen med tolerans? Vem är tolerant? Vad tolereras? Varför? En teori om tolerans syftar till att klargöra begreppets innebörd genom att undersöka formella aspekter, såsom dess omfång och logiska…
Köp här

Isbn: 9789186980382

Utgivningsår: 20080331

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC

av: Anders Hansson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Antikens filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner
Aristoteles betydelse för filosofins och vetenskapens utveckling är svår att överdriva och han var länge en självklar auktoritet på olika områden. Det tog till exempel nästan två tusen år att överträffa hans insatser inom biologin. Inom moralfilosofin är det emellertid annorlunda. Där är Aristoteles resonemang…
Köp här

Isbn: 9789171734808

Utgivningsår: 20160510

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Anders Hansson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion
Derek Parfit (1942–2017) var en av vår tids mest originella moralfilosofer. Hans bidrag har diskuterats intensivt i flera decennier och andra moralfilosofer måste ta hänsyn till hans idéer, vare sig de håller med honom eller inte. Den som vill förstå modern moralfilosofi behöver därför förstå vad Parfit säger. Men…
Köp här

Isbn: 9789171735614

Utgivningsår: 20190305

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Anders Hansson

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Aristoteles, Kant och Henry Sidgwick ställs ofta emot varandra, som att de företräder motsatta och oförenliga sätt att tänka på etiska frågor. Men stämmer det verkligen? Anders Hansson menar att deras teorier i grunden är väldigt lika. De utgår från liknande premisser och tillämpar snarlika metoder i sina resonemang.…
Köp här

Isbn: 9789172351110

Utgivningsår: 20180517

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

av: Anders Hansson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Militärhistoria Särskilda krig och fälttåg
“Stormen på fjället nyåret 1718-1719 var ursinnig. Armfeldts karoliner var sedan tidigare utmattade och många hade inte ens ytterkläder. När stormen bedarrat var 3000 man döda. Hur kunde det hända? Vad var det som ledde fram till beslutet att gå vägen rakt över fjället?” På hösten 1718 samlades den…
Köp här

Isbn: 9789113103143

Utgivningsår: 20190815

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: EA

av: Anders Hansson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion
Det här är en bok om hur vi kan förbättra våra moraliska resonemang och om varför det är viktigt att vi gör det. De flesta torde hålla med om att det finns många saker som är värdefulla eller önskvärda, till exempel ett fritt demokratiskt samhälle. Men ett sådant samhälle förutsätter vissa värden, principer och idéer.…
Köp här

Isbn: 9789171736000

Utgivningsår: 20200904

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Anders Hansson

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid
This book teaches the basics of duplicate bridge. The bidding system used is American Standard. Examples are used throughout the book to explain how you should bid and play the game. Every chapter ends with a summary of what you should remember. This will make it easier for you to memorize what needs to be memorized.…
Köp här

Isbn: 9789174631746

Utgivningsår: 20130524

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Anders Hansson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Miljön
Vem ska egentligen lösa klimatkrisen? Är det du och jag som individer, eller är det ett kollektivt ansvar? Samtidigt kan man undra om inte enskilda utsläpp är så små att de är moraliskt obetydliga. Kan vi i så fall bortse från dem? Och hur är det med risken för katastrofala konsekvenser av global uppvärmning? Mycket…
Köp här

Isbn: 9789198701852

Utgivningsår: 20210825

Utgivare: Ad hoc förlag

Mediatyp: BC

av: Anders Hansson

Kategorier: Fotografi Konst
50 miljoner människor befinner sig på flykt runt om i världen. Människor som tvingats lämna sina hemländer på grund av krig och miljökatastrofer; människor som fördrivits och nu är flyktingar i sina egna länder. Bakom siffran döljer sig de livsöden vi dagligen ser fladdra förbi i nyhetsrapporteringen. Barn som förlorat…
Köp här

Isbn: 9789178434343

Utgivningsår: 20140919

Utgivare: Bokförlaget Arena

Mediatyp: BB

av: Anders Hansson

Den svenske kungen, Karl XII, var död och den jämtländska armén var på väg hem till Sverige efter att belägrat Trondheim. Vägen hem gick över Sylarnafjällen. För 3000 soldater slutade det fyra månader långa fälttåget nyåret 1718–1719. Snöstormen tog deras liv. Det här är berättelsen om fälttåget. Varför skulle…
Köp här

Isbn: 9789179482435

Utgivningsår: 20130426

Utgivare: Jamtli Förlag

Mediatyp: BC

av: Anders Hansson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Militärhistoria
THE CAROLEAN DEATH MARCH The Swedish king, King Karl XII was dead and the Jämtland army retreating back to Sweden after the attempted siege of Trondheim. The route home took them across the Sylarnafjällen massif. For some 3 000 soldiers the four month campaign ended at New Year 1718–19. The snowstorm took their…
Köp här

Isbn: 9789179482541

Utgivningsår: 20160601

Utgivare: Jamtli Förlag

Mediatyp: BC

av: Anders Hansson

Kategorier: Att hantera funktionshinder Att hantera personliga problem Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Familj och hälsa Funktionshinder: sociala aspekter Hälsa, relationer och personlig utveckling Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: allmänt Sociala och etiska frågor
”Er son kommer inte att kunna Utvecklas som andra barn och han kommer att få svårt att klara sig själv. Han ska kunna gå men förmodligen inte prata. Som vuxen får han antagligen bo i ett gruppboende, med personal som ställer upp för honom dygnet runt.” Två gånger har Elisabeth och Anders Hansson fått det beskedet. De…
Köp här

Isbn: 9789185671854

Utgivningsår: 20101209

Utgivare: Instant Book

Mediatyp: BC