Bläddra
Sökresultat för Anders Ivarsson Westerberg... Rensa filter?

av: Anders Forssell, Anders Ivarsson Westerberg

Detta är en introduktionsbok i organisationsteori. Därför börjar den i ett intresse för det som brukar kallas struktur, och i syn på organisering och organisation som rationella, instrumentella företeelser.Författarintervju (pdf)Läs merKapitelindelning: – Mängder av organisationer– Organisering och…
Köp här

Isbn: 9789147077625

Utgivningsår: 20070814

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Anders Ivarsson Westerberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789189140677

Utgivningsår: 20100318

Utgivare: Borea Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Kristina Abiala, Eva Blomberg, Lars Ekdahl, Rasmus Fleischer, Yvonne Hirdman, Karl Molin, Torbjörn Nilsson, Monica Quirico, Johanna Ringarp, Werner Schmidt, Carl-Gustaf Scott, Ylva Waldemarson, Anders Ivarsson Westerberg, Martin Wottle, Kjell Österberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789189140882

Utgivningsår: 20141006

Utgivare: Borea Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Nils Brunsson, Johan Alvehus, Mats Alvesson, Björn Axelsson, Erik Bjurström, Bino Catasús, Karin Holmblad Brunsson, Håkan Håkansson, Anders Ivarsson Westerberg, Bengt Jacobsson, Bengt Johannisson, Sten Jönsson, Dan Kärreman, Johnny Lind, Maria Mårtensson, Olov Olson, Lars Strannegård, Elisabeth Sundin, Stefan Tengblad, Andreas Werr

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Företagsekonomins frågor kan användas som introduktion till företagsekonomistudierna, men den vänder sig också till alla andra som vill få en lättläst inblick i vad modern företagsekonomi handlar om. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
Köp här

Isbn: 9789186203559

Utgivningsår: 20100526

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Anders Ivarsson Westerberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Skolinspektion förväntas enligt offentliga policydokument leda till en rad positiva effekter för både skolor och elever. Men om man skrapar på ytan – vilka är de bakomliggande idéerna, hur ser strukturerna ut och vad leder egentligen skolinspektion till? I denna rapport presenteras en studie av skolinspektion där…
Köp här

Isbn: 9789187843570

Utgivningsår: 20160919

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Daniel Castillo, Anders Ivarsson Westerberg

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig styrning
Syftet med rapporten är att undersöka och diskutera vilka administrativa effekter den indirekta statliga styrningen ger i den kommunala verksamheten. Kommunernas verksamheter styrs av en mängd olika styrsignaler i form av direkt, indirekt och efterhandsstyrning. Statliga myndigheter har i detta en roll som uttolkare,…
Köp här

Isbn: 9789188663573

Utgivningsår: 20190214

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Åsa Casula Vifell (red.), Anders Ivarsson Westerberg (red)

Förvaltningstjänstemän utgör länken mellan makthavarna och folket. Deras uppgift är att förverkliga de beslut som de politiska representanterna fattat, men också att möta och ibland företräda medborgarna. Du träffar dem dagligen som exempelvis lärare, handläggare, poliser eller socialarbetare. Förvaltningstjänstemannen…
Köp här

Isbn: 9789140682697

Utgivningsår: 20130528

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Karin Fernler, Karin Svedberg Nilsson, Nina Lindberg, Mats Jutterström, Kristina Tamm Hallström, Roger Henning, Ebba Sjögren, Susanna Alexius, Adam Sandebring, Staffan Furusten, Anders Ivarsson Westerberg, Nils Brunsson

Köp här

Isbn: 9789144044279

Utgivningsår: 20050921

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Forssell, Anders Ivarsson Westerberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Alla tillgängliga studier och undersökningar pekar mot att det administrativa arbetet ökar och tar upp allt mer av arbetstiden för de anställda, inte minst inom offentlig sektor. Det ska dokumenteras, skrivas rapporter, utvärderingar och planer. Det ska deltas i budgetmöten, ges synpunkter på den nya kvalitetspolicyn…
Köp här

Isbn: 9789144094854

Utgivningsår: 20141125

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Anders Ivarsson Westerberg, Torbjörn Nilsson, Daniel Castillo, Åsa Casula Vifell, Bengt Jacobsson, Göran Sundström

Kategorier: Konstitution: stat och regering Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig styrning Statsskick och politiska processer
Den här boken handlar om den svenska staten och visar hur fascinerande och fängslande statsapparater är. Den skildrar dess minsta beståndsdelar såväl som de högsta statsorganen och belyser både statens framväxt och dess nuvarande roll. Bokens författare är forskare inom olika ämnen och fångades av idén att skriva en…
Köp här

Isbn: 9789144115092

Utgivningsår: 20160707

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mikael Ljung, Anders Ivarsson Westerberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Genom en rad reformer har hemtjänsten förändrats från att vara en kommunal verksamhet till att idag omfatta både privata bolag och olika kommunala enheter. Grundidén med förändringarna var att verksamheten skulle målstyras och effektiviseras. Denna studie visar att det administrativa arbetet ökat avsevärt, främst högre…
Köp här

Isbn: 9789188663115

Utgivningsår: 20170921

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC