Bläddra
Sökresultat för Anna Blennow... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789198496130

Utgivningsår: 20200428

Utgivare: Appell Förlag

Mediatyp: BC

av: Anna Blennow

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi
Jag minns inte Och om jag inte minns finns jag inte Helsingborgsång är en berättelse om uppväxt och identitet i formen av ett lyriskt epos. En dikt om dikten. Och en slingrande vandring genom stadens och jagets geografi. Anna Blennow, född 1974, är docent i latin vid Göteborgs universitet. Hon har tidigare gett ut…
Köp här

Isbn: 9789151921778

Utgivningsår: 20210301

Utgivare: Hoc Press

Mediatyp: BC

av: Anna Blennow

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi
Sveriges latinska inskrifter från tidig medeltid, perioden 1050–1250, presenteras i denna bok för första gången samlade i en vetenskaplig edition. 62 inskrifter på gravmonument, dopfuntar och arkitektoniska objekt ger en ny bild av skriftlighet, kultur och religion från en tid då det latinska alfabetet anlände till…
Köp här

Isbn: 9789189176706

Utgivningsår: 20170327

Utgivare: Statens historiska museer

Mediatyp: BC

av: Staffan Wahlgren, Marek Thue Kretschmer, Anna Blennow, Odd Einar Haugen, Mats Malm, Paula Henrikson, Claes Gejrot, Anders Wiklund

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Antologin innehåller bidrag från forskare verksamma inom skilda editionsfilologiska fält, såsom klassisk och norrön filologi, New Philology, litteraturvetenskap, epigrafik, digital utgivning och musikvetenskap.
Köp här

Isbn: 9789172301658

Utgivningsår: 20130114

Utgivare: Svenska Vitterhetssamfundet

Mediatyp: BC

av: Anna Blennow

Kategorier: Europas historia Europas historia: romarriket Historia Historia och arkeologi Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Sociala grupper Uppslagsverk och referensverk Urbana samhällen
Staden har sedan antiken varit en symbol för kunskap, bildning och mänskliga landvinningar. I centrum för denna dyrkan av staden och dess civilisation tronar Rom. “Den eviga staden” var länge det ideal som andra städer förhöll sig till. Till Rom bar alla vägar, och än i dag ses Rom som en stad som varje…
Köp här

Isbn: 9789170613166

Utgivningsår: 20200615

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC