Bläddra
Sökresultat för Anna Bohlin... Rensa filter?

av: Anna Bohlin, Ulrika Fåhraeus

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Sanna berättelser Sanna berättelser: misshandel, övergrepp och orättvisor
De sexuella övergrepp på ridskoleelever som ägde rum på en hästgård strax utanför Stockholm på 80- och 90-talen har tidigare rönt stor uppmärksamhet i media. Nu kommer familjens egen berättelse Händelserna på hästgården som handlar om vad som pågick bakom kulisserna och om den psykiska och fysiska terror som familjen…
Köp här

Isbn: 9789137157474

Utgivningsår: 20210607

Utgivare: Bokförlaget Forum

Mediatyp: EA

av: Anna Bohlin, Ulrika Fåhraeus

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Sanna berättelser Sanna berättelser: misshandel, övergrepp och orättvisor
De sexuella övergrepp på ridskoleelever som ägde rum på en hästgård strax utanför Stockholm på 80- och 90-talen har tidigare rönt stor uppmärksamhet i media. Nu kommer familjens egen berättelse Händelserna på hästgården som handlar om vad som pågick bakom kulisserna och om den psykiska och fysiska terror som familjen…
Köp här

Isbn: 9789137157467

Utgivningsår: 20210607

Utgivare: Bokförlaget Forum

Mediatyp: BB

av: Kristina Fjelkestam, Helena Hill, David Tjeder, Anna Bohlin, Tommy Gustafsson, My Hellsing, Anja Hirdman, Anu Lahtinen, Claudia Lindén, Inger Littberger, Elisabeth Mansén, Ann-Catrin Östman

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Kvinnor har i alla tider bidragit till att skapa och forma manlighet. Genom idealbilder och drömmar, fostran och gränsdragningar, kritik och politik har de mejslat fram maskuliniteter och därmed påverkat maktordningarna mellan könen. I “Kvinnorna gör mannen” berättas om manlighet i olika samman­hang från…
Köp här

Isbn: 9789170611223

Utgivningsår: 20130319

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BB

av: Eva Heggestad, Anna Williams, Ann Öhrberg, Åsa Arping, Jenny Björklund, Anna Bohlin, Kristina Fjelkestam, Cain Franzén, Caroline Graeske, Christine Hamm, Birgitta Holm, Anders Johansson, Kristin Järvstad, Maria Karlsson, Lena Kåreland, Lisbeth Larsson, Claudia Lindén, Åsa Ljungström, Ann-Sofie Lönngren, Maria Nilsson, Anna Nordenstam, Annika Olsson, Eva Söderberg, Helena Wahlström, Christina Carlsson Wetterberg, Ebba Witt-Brattström, Magnus Öhrn

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Genusperspektivet inom svensk litteraturvetenskap har en lång historia. Författarskap, enskilda texter och institutioner har varit föremål för undersökning utifrån skilda frågeställningar och forskningsområdet har utvecklats i en mängd riktningar under de senaste decennierna. Det är ett fält statt i ständig…
Köp här

Isbn: 9789178448838

Utgivningsår: 20131129

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av: Elin Abrahamsson, Fanny Ambjörnsson, Ing-Marie Back Danielsson, Karin Becker, Anna Bohlin, Geska Brecevic´, Lena Gemzöe, Ingemar Grandin, Maria Karlsson, Claudia Lindén, Annika Olsson, Ingeborg Svensson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Vad är fiktion och vad är verklighet? Debatterna om verklighetsbakgrund till skönlitteratur och film avlöser varandra i dagens kulturliv, och fiktion är samtidigt alltid ett bärande element av verkligheten. I “Fiktion och verklighet” möts tolv forskare från genusvetenskap, antropologi, etnologi,…
Köp här

Isbn: 9789170611988

Utgivningsår: 20161221

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BB

av: Horace Engdahl, , Ellen Löfmarck, Anna Bohlin

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Klara Johanson (1875-1948) var på sin tid en mycket uppskattad litteraturkritiker och stilist, vars verk och person på senare år har blivit föremål för ett stadigt växande intresse. Hennes boksamling överlämnades efter hennes död till Nobelbiblioteket, där de nära 3 000 volymerna fortfarande står tillsammans och utgör…
Köp här

Isbn: 9789172276079

Utgivningsår: 20080828

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: Anna Nordenstam, Irene Andersson, Åsa Arping, Anna Bohlin, Eva Borgström, Monika Edgren, Maria Edström, Eva Åsén Ekstrand, Ingrid Holmquist, Kristina Hultman, Katarina Leppänen, Anna Lena Lindberg, Ami Lönnroth, Birgitta Ney, Jenny Gunnarsson Payne, Lina Samuelsson, Critine Sarrimo, Lisbeth Stenberg, Margareta Stål, Birgitta Wistrand

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Svenska kvinnotidskrifter har en lång tradition. Det började med Tidskrift för hemmet 1859 och har sedan fortsatt med många viktiga tidskrifter som Hertha,Morgonbris, Tidevarvet, Vi mänskor, Kvinnobulletinen, Bang och de akademiska tidskrifterna som Tidskrift för genusvetenskap, den populärvetenskapliga Genus och…
Köp här

Isbn: 9789178448920

Utgivningsår: 20140423

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173270786

Utgivningsår: 20081110

Utgivare: H:ström Text & Kultur

Mediatyp: BC

av: Antje Jackelén, Anna Bohlin, Bengt G Karlsson, Sara Ljungqvist, Espen Hammer, Linda E Thomas, Ruth Levitas

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Religion och tro Religion: allmänt Religiösa frågor och debatter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Sociala och etiska frågor Sociala prognoser och framtidsstudier Uppslagsverk och referensverk
Tidens Tecken ges ut en gång per år och erbjuder ett forum där samhälleliga och existentiella teman centrala för Svenska kyrkans verksamhet, vision och identitet belyses ur olika perspektiv. Vi lever i en tid präglad av förödande klimatförändringar, ökad polarisering och rekordstora flyktingströmmar. En växande…
Köp här

Isbn: 9789177771135

Utgivningsår: 20190906

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Anna Bohlin, Ulrika Fåhraeus

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Sanna berättelser Sanna berättelser: misshandel, övergrepp och orättvisor
De sexuella övergrepp på ridskoleelever som ägde rum på en hästgård strax utanför Stockholm på 80- och 90-talen har tidigare rönt stor uppmärksamhet i media. Nu kommer familjens egen berättelse Händelserna på hästgården som handlar om vad som pågick bakom kulisserna och om den psykiska och fysiska terror som familjen…
Köp här

Isbn: 9789137159997

Utgivningsår: 20210607

Utgivare: Bokförlaget Forum

Mediatyp: AN