Bläddra
Sökresultat för Anna Gerge... Rensa filter?

av:Anna Gerge, Gunnar Rosén, Randi Abrahamsen, Ulf Lafveskans, Susanna Carolusson, Eva Eriksson-Block, Reinhild Draeger-Muenke, Gabriella Rudstam, Elisabeth Lundén, Mhairi McKenna, Peder Olesgaard, Aida Plesan, Basil Finer, Anette Werner, David R. Patterson

Kategorier: Psykologi Psykologi: medvetandet Samhälle och samhällsvetenskap
Anna Gerge, fil mag, leg psykoterapeut och Gunnar Rosén, PhD och specialist i klinisk hypnos, bägge erfarna hypnosterapeuter, är redaktörer för denna bok om klinisk hypnos i smärtbehandling. Tillsammans med medförfattarna ger de rikhaltiga kliniska exempel på det hypnosterapeutiska arbetet. Boken erbjuder tydliga…

Isbn: 9789197865975

Utgivningsår:20110418

Utgivare: Insidan Förlag

Mediatyp: BB

av:Anna Gerge

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Personliga och sociala frågor barn och ungdom Personliga och sociala frågor barn och ungdom: självkänsla och självförtroende
I Det är jag som är räven berättar Anna Gerge och Rosanne Macke Alström i text och bild om ett flyktingsbarns väg till ett nytt liv i Sverige. Boken är resursorienterad och visar på barns stora återhämtningsförmåga. Den kan ge hopp och riktning för många barn som på olika sätt mött och möter svårigheter i sina liv. Den…

Isbn: 9789198020717

Utgivningsår:20121026

Utgivare: Insidan Förlag

Mediatyp: BB

av:Anna Gerge

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi
Haiku i antropocen I människans epok antropocen är vi många som oroas över klimatförändringarna. Anna Gerge (text) och Martin Kull (foto) speglar en samtid där vår mätbara påverkan på planeten är påtaglig. Utan pekpinnar visar boken på situationens allvar och tillvarons skörhet.Anna Gerge, biolog och psykoterapeut,…

Isbn: 9789198373356

Utgivningsår:20220110

Utgivare: Insidan Förlag

Mediatyp: BB

av:Anna Gerge, Ann-Sofie Andersson, Lars Berglund, Marika Brandt-Brune, Therese Göransson, Hilmar Thór Hilmarsson, Lilli Ann Rabe-Lyttkens, Robert R. Rössel

I Med empatin bevarad varför handledning är nödvändig lyfter Anna Gerge och hennes medförfattare fram vikten av relationellt inriktad handledning. Författarna som är erfarna kliniker och handledare menar att det gemensamma reflekterandet i handledningen är en förutsättning för yrkesmässig utveckling i de…

Isbn: 9789197865951

Utgivningsår:20110118

Utgivare: Insidan Förlag

Mediatyp: BC

av:Anna Gerge

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
I denna viktiga bok redogör Anna Gerge för sambanden mellan empatitrötthet, medkänsleutmattning, ställföreträdande traumatisering och burn-out. Hon presenterar begreppet medkänsletillfredsställelse och visar hur vi kan växa i mognad och empati. Boken innehåller även enkla övningsförslag för återhämtning och bevarat…

Isbn: 9789197865968

Utgivningsår:20110315

Utgivare: Insidan Förlag

Mediatyp: BB

av:Anna Gerge, Frida Johansson Metso, Pia Ahlstrand, Karin Duberg, Henning Laugesen, Jette Myglegaard, Maud Nilsson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biologisk psykologi och neuropsykologi Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Neurofeedback — biofeedback genom EEG-återkoppling Via EEG-elektroder registreras hjärnans elektriska aktivitet i olika frekvensband. Hjärnans aktivitetsmönster belönas visuellt, auditivt och taktilt. Förmågan att lugna sig och självreglera ökas. Det bidrar bland annat till ökad koncentration, fokus och förbättrad…

Isbn: 9789198373318

Utgivningsår:20180312

Utgivare: Insidan Förlag

Mediatyp: BC

av:Anna Gerge, Elisabeth Bergendahl-Odby, Ulrika Bringstål, Monica Dreijer, Anna Eckhardt, Sophie Eneqvist, Eva Eriksson-Block, Margareta Friberg, Lillemor Hallberg, Mona Lindqvist, Rosanne Macke Alström, Doris Nilsson, Maria Ranch, James Samec, Agneta Sandqvist Edoff, Susan Skalin-Sahlin, Marianne Stahlheuer, Sofia Strand, Hillevi Torell, Lars Widén

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Olycksfalls- och katastrofmedicin Trauma och chock
Den här boken vänder sig till alla som i sitt yrke kommer i kontakt med traumatiserade barn och unga, oberoende av vilka diagnoser de eventuellt fått tidigare. Anna Gerge och medförfattare redogör för hur komplex psykisk traumatisering och dissociation kan ta sig uttryck hos barn och unga samt visar hur framgångsrik…

Isbn: 9789198020724

Utgivningsår:20130312

Utgivare: Insidan Förlag

Mediatyp: BB

Isbn: 9789187852510

Utgivningsår:20100126

Utgivare: Dualis Förlag

Mediatyp: BB

av:Anna Gerge, Marianne Alenius, Magdalena Bluhme, Anna Lannér Swensson, Anna-Karin Lindgren, Kenjiro Sato

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Erfarna psykologer och psykoterapeuter berättar om hur behandling med neurofeedback bidrar till ökad psykisk hälsa och bättre självreglering hos komplext traumatiserade och dissociativa patienter. Gemensamt för bokens författare är erfarenheten att neurofeedbackterapi, NFT, för traumatiserade patienter tycks vara en…

Isbn: 9789198373349

Utgivningsår:20190925

Utgivare: Insidan Förlag

Mediatyp: BC

av:Anna Gerge

Kategorier: Psykologi Psykologi: jaget, identitet och personlighet Samhälle och samhällsvetenskap
Hypnosbaserad Ego State-terapi är en introduktion i hur metoden kan användas i psykoterapeutiskt arbete. Boken vänder sig till psykologer och psykoterapeuter. Ego State-terapin har utvecklats under de senaste 35 åren av bland annat den erfarna hypnosterapeuten Helen Watkins och psykoanalytikern John Watkins. Ego…

Isbn: 9789198020731

Utgivningsår:20130524

Utgivare: Insidan Förlag

Mediatyp: BB

av:Jakob Carlander, Anna Gerge, Anna-Lena Lindquist, Marita Lager, Anette Larsson, Lotta Henrikson, Kerstin Wennberg, Cecilia Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
Att ha ett arbete som är känslomässigt krävande kan vara både meningsfullt och tillfredsställande. Men utan rätt ledarskap riskerar det att skapa stress och upplevelser av otillräcklighet. Resultatet kan bli utbrändhet, sjukskrivning och hög personalomsättning. ”Leda känslomässigt krävande arbete – för dig som är chef…

Isbn: 9789172058521

Utgivningsår:20120813

Utgivare: Gothia Förlag

Mediatyp: EA

av:Anna Gerge, Maria Ranch, Gabriella Rudstam

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Med denna bok vill Anna Gerge och hennes medförfattare Maria Ranch och Gabriella Rudstam ge en vetenskapligt förankrad bakgrund till varför de kreativt gestaltande metoderna är så värdefulla i psykoterapeutiskt arbete. Samtidigt betonar de att den djupast skapande terapiformen är att i samspel med patienten bidra till…

Isbn: 9789197865937

Utgivningsår:20100825

Utgivare: Insidan Förlag

Mediatyp: BB

av:Anna Gerge, Kristina Lander

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera stress Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling
De erfarna psykoterapeuterna Anna Gerge och Kristina Lander beskriver i denna viktiga bok vad psykisk traumatisering är. Även behandlingsmetoder för den dolda folksjukdomen PTSD – posttraumatisk stresstörning presenteras. PTSD drabbar någon gång under livet en av tjugo svenskar. Boken kan läsas av yrkesverksamma…

Isbn: 9789198020700

Utgivningsår:20120507

Utgivare: Insidan Förlag

Mediatyp: BB

av:Anna Gerge

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Anna Gerge är etolog, legitimerad psykoterapeut, handledare och hypnosterapeut. Hon är dessutom uttryckande konstterapeut och EMDR-handledare, med stor erfarenhet av att behandla, handleda och utbilda i klinisk hypnos. Anna vill med denna bok lyfta fram de många beröringspunkterna mellan sedan länge etablerad klinisk…

Isbn: 9789197865906

Utgivningsår:20100121

Utgivare: Insidan Förlag

Mediatyp: BB

av:Anna Gerge

Marias Hjärta tar oss med på en resa i det mänskliga psyket med Mariagestalten som vägvisare. Med utgångspunkt i bilderna av Maria i konsten, modern kunskap om hjärnan och grundläggande mänskliga behov träder Marias gestalt fram. Genom att fortsätta sträcka sina händer emot vår ofattbara, ofullkomliga och sargade värld…

Isbn: 9789185527236

Utgivningsår:20090909

Utgivare: Artéa Förlag

Mediatyp: BB

av:Anna Gerge, Lennart Alm, Etzel Cardeña, Elisabet Mattsson, Lilli Ann Rabe Lyttkens, Gabriella Rudstam, James R. Samec, Marianne Stahlheuer, April Steele, Bodil Söderström

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap
Anna Gerge och inbjudna medförfattare; Lennart Alm, Etzel Cardeña, Elisabet Mattsson, Lilli Ann Rabe Lyttkens, Gabriella Rudstam, James R. Samec, Marianne Stahlheuer, April Steele och Bodil Söderström vill med denna bok bidra till en ökad förståelse av dissociation som fenomen. Boken handlar om hur patologisk…

Isbn: 9789197865913

Utgivningsår:20100419

Utgivare: Insidan Förlag

Mediatyp: BB

av:Anna Gerge

Att göra synligt presenterar metoder för att återetablera kontakten med oss själva. Vår inre rika värld är väl värd uppmärksamhet. Det är författarens utgångspunkt, när hon i Att göra synligt beskriver hur lätt det är att vi i den stressade västvärlden förlorar kontakten med vår inre människa. I denna bok erbjuder Anna…

Isbn: 9789197865920

Utgivningsår:20100901

Utgivare: Insidan Förlag

Mediatyp: BB

av:Anna Gerge, Rosanne Macke Alström, Lars Christiansen, Reinhild Draeger-Muenke, Björn Enqvist, Basil Finer, Elina Flortjärn, Claes-Otto Hammarlund, Elisabet Henriksson, Ulf Lafveskans, Josefina Hansen, Christina Lillieroth, Adam Löfving, Kristina Nilsson, Linda Nordh, Nils Norrsell, Björn Ogéus, Peder Olesgaard, Elisabeth Persdotter, Aida Plesan, Anne Sjögren

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg Boken vänder sig till vårdgivare och behandlare som vill bli bättre på att samarbeta med sina patienter. Vikten av ett resursorienterat språk i vårdens möten betonas. Med särskilt fokus på bemötande av smärta och oro ges exempel från de flesta av vårdyrkena. Studenter inom…

Isbn: 9789198020748

Utgivningsår:20131014

Utgivare: Insidan Förlag

Mediatyp: BB

av:Anna Gerge, Helena Björkman, Magdalena Bluhme, Britt Mari Brage, Lotti Eklöf, Karin Jonhammar, Helena Kallner, Hans Lindqvist, Rosanne Macke Alström, Ia Mårtensson Astvik, Elisabet Mattsson, Elisabeth Persdotter, Sofia Strand

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Här ges exempel på metoder för känslomässig bearbetning och djupgående behandlingsinsatser i klinisk vardag inom primärvård, privat psykoterapi och psykiatri. Boken visar att ett fas-orienterat arbete, det vill säga att lugna, bearbeta och nyorientera, är effektivt. Det gäller även patienter som inte nödvändigtvis har…

Isbn: 9789198020779

Utgivningsår:20150309

Utgivare: Insidan Förlag

Mediatyp: BB

av:Anna Gerge

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
En bok för dig som vill höja din relationella kompetens som ledare och chef: Anna Gerge redogör för ny kunskap om hur våra hjärnor fungerar och hur vi påverkar varandra. Systemteori och modern neurovetenskap kombineras med en introduktion i metoder för att själv medvetet kunna utveckla lugn och kreativitet. Du får…

Isbn: 9789197865944

Utgivningsår:20110104

Utgivare: Insidan Förlag

Mediatyp: BB