Bläddra
Sökresultat för Annette Broberg... Rensa filter?

av: Annette Broberg, Claes Eriksson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K3 är en handbok i hur du upprättar bokslut och årsredovisning enligt de nya K3-reglerna. Boken visar hur du bör arbete när du upprättar årsredovisning enligt K3 och vilka ändringar du får göra i mallen för årsredovisningen. Stort utrymme ägnas även åt hur du värderar…
Köp här

Isbn: 9789170278037

Utgivningsår: 20140131

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Annette Broberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
Redovisningsnyheter En nyhetsorienterad bok om allt som nyligen ändrats och allt som är på gång inom redovisningsområdet. Du kan läsa om förslaget till nya K3-regler (årsredovisning i större företag), de redan införda K3-reglerna för mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar samt reglerna om förenklat årsbokslut…
Köp här

Isbn: 9789170276880

Utgivningsår: 20101130

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Annette Broberg, Cecilia Stuart Bouvin

BOKFÖRING & FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT är en praktisk handbok om hur du upprättar ett förenklat årsbokslut och hur du löpande bokför alla affärshändelser. Från 1 januari 2007 ska alla enskilda näringsidkare göra årsbokslut. Du som har en nettoomsättning på högst tre miljoner kronor får upprätta ett förenklat…
Köp här

Isbn: 9789170275623

Utgivningsår: 20080830

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Annette Broberg

NYA REDOVISNINGSREGLER FÖR AKTIEBOLAG beskriver de förenklade redovisningsregler som får tillämpas för första gången på räkenskapsår som avslutas 31 december 2008. Vi går inte igenom hela regelverket utan fokuserar på de viktigaste förändringarna, t ex förenklade avskrivningsregler, begränsade…
Köp här

Isbn: 9789170275708

Utgivningsår: 20080830

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC