Bläddra
Sökresultat för Annika Löthagen... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789152344439

Utgivningsår: 20180525

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Annika Löthagen, Pernilla Lundenmark, Anna Modigh

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Framgång i praktiken är en praktisk studiehandledning till Framgång genom språket, där det presenteras metoder och arbetssätt för en framgångsrik språkutvecklande undervisning med utgångspunkt i aktuell andraspråksforskning. I denna studiehandledning omsätter författarna teorin i praktiken. Framgång i praktiken är…
Köp här

Isbn: 9789173828499

Utgivningsår: 20100901

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

av: Annika Löthagen, Anna Modigh

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Framgång genom språket är en metodbok som med utgångspunkt i andraspråksforskningen presenterar verktyg, metoder och arbetssätt för en framgångsrik språkutvecklande undervisning. Denna nyreviderade upplaga är anpassad och utformad efter den nya läroplanen för grundskolan 2011, Lgr 11. Boken vänder sig till pedagoger…
Köp här

Isbn: 9789173828505

Utgivningsår: 20120520

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152344422

Utgivningsår: 20171013

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Gunnel Arvidsson, Barbro Klinga, Annika Löthagen, Martin Palm

Kategorier: Språk och lingvistik
Stimulerar till läsning!Tre gånger svenska – Texter i teman är ett läromedel för skolår 6-9. Det har en tematisk uppläggning och utgångspunkten är arbete med litteratur i undervisningen. Det vill stimulera till läsning, reflexion och diskussion, eget skrivande och ge ordkunskapsträning.Läs merLäromedlet vänder…
Köp här

Isbn: 9789121178355

Utgivningsår: 20000207

Utgivare: Liber

Mediatyp: BZ

av: Gunnel Arvidsson, Barbro Klinga, Annika Löthagen, Martin Palm

Kategorier: Språk och lingvistik
Stimulerar till läsning!Tre gånger svenska – Texter i teman är ett läromedel för skolår 6-9. Det har en tematisk uppläggning och utgångspunkten är arbete med litteratur i undervisningen. Det vill stimulera till läsning, reflexion och diskussion, eget skrivande och ge ordkunskapsträning.Läs merLäromedlet vänder…
Köp här

Isbn: 9789121179949

Utgivningsår: 20010112

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Gunnel Arvidsson, Barbro Klinga, Annika Löthagen, Martin Palm

Kategorier: Språk och lingvistik
Stimulerar till läsning!Tre gånger svenska – Texter i teman är ett läromedel för skolår 6-9. Det har en tematisk uppläggning och utgångspunkten är arbete med litteratur i undervisningen. Det vill stimulera till läsning, reflexion och diskussion, eget skrivande och ge ordkunskapsträning.Läs merLäromedlet vänder…
Köp här

Isbn: 9789121179956

Utgivningsår: 20010320

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Annika Löthagen, Anna Modigh

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik Tvåspråkighet och flerspråkighet Undervisning för elever med särskilda behov
Reviderad upplaga, anpassad och utformad efter den nya läroplanen för grundskolan 2011, Lgr 11. Framgång genom språket är en metodbok som med utgångspunkt i andraspråksforskningen presenterar verktyg, metoder och arbetssätt för en framgångsrik språkutvecklande undervisning. Framgång genom språket vänder sig…
Köp här

Isbn: 9789173828635

Utgivningsår: 20120520

Utgivare: Hallgren & Fallgren, Elanders

Mediatyp: BC

av: Saima Glogic, Annika Löthagen Holm

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Boken vänder sig till skolledare och lärare och ger baskunskaper i vad som är viktigt att tänka på i mottagandet av nyanlända elever.  Boken ger grundläggande kunskap i mottagande, interkulturell pedagogik och socialisering samt språkutvecklande undervisning. Del 1 tar upp organisationens roll i inkluderingen och…
Köp här

Isbn: 9789173828864

Utgivningsår: 20161010

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152344415

Utgivningsår: 20170604

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Pernilla Lundenmark, Karin Fällman-Bajagic, Anna Modigh, Susan Nieland, Christina Hansson, Linda Spolén, Mia Vestman, Annika Löthagen

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Isbn: 9789152355220

Utgivningsår: 20180201

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av: Gunnel Arvidsson, Barbro Klinga, Annika Löthagen, Martin Palm

Kategorier: Språk och lingvistik
Stimulerar till läsning!Tre gånger svenska – Texter i teman är ett läromedel för skolår 6-9. Det har en tematisk uppläggning och utgångspunkten är arbete med litteratur i undervisningen. Det vill stimulera till läsning, reflexion och diskussion, eget skrivande och ge ordkunskapsträning.Läs merLäromedlet vänder…
Köp här

Isbn: 9789121177655

Utgivningsår: 19990412

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Fia Andersson, Annika Löthagen, Karin Sohlgren

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Barn- och ungdomslitteratur: läsguider, kommentarer och boktips Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Skönlitteraturen har stor betydelse för barns och ungdomars språkutveckling. I denna bok presenteras 350 skönlitterära ”pärlor” lämpliga att användas i förskolan, skolan och på fritiden av barn och ungdomar med ett annat modersmål än svenska. I de inledande metodkapitlen ger författarna exempel på hur man kan arbeta…
Köp här

Isbn: 9789170187469

Utgivningsår: 20130122

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av: Gunnel Arvidsson, Barbro Klinga, Annika Löthagen, Martin Palm

Kategorier: Språk och lingvistik
Stimulerar till läsning!Tre gånger svenska – Texter i teman är ett läromedel för skolår 6-9. Det har en tematisk uppläggning och utgångspunkten är arbete med litteratur i undervisningen. Det vill stimulera till läsning, reflexion och diskussion, eget skrivande och ge ordkunskapsträning.Läs merLäromedlet vänder…
Köp här

Isbn: 9789121178331

Utgivningsår: 19991014

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Annika Löthagen, Jessica Staaf

Läroplan och kursplaner betonar att språket har en nyckelställning i skolan och att språkförmågan är viktig för allt skolarbete. Genom att läsa och medvetet arbeta kring skönlitteratur kan man nå de flesta av kursplanernas mål, även de mål som rör att tala, samtala och skriva – vare sig det står svenska, so, no…
Köp här

Isbn: 9789173828475

Utgivningsår: 20091125

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

av: Gunnel Arvidsson, Barbro Klinga, Annika Löthagen, Martin Palm

Kategorier: Språk och lingvistik
Stimulerar till läsning!Tre gånger svenska – Texter i teman är ett läromedel för skolår 6-9. Det har en tematisk uppläggning och utgångspunkten är arbete med litteratur i undervisningen. Det vill stimulera till läsning, reflexion och diskussion, eget skrivande och ge ordkunskapsträning.Läs merLäromedlet vänder…
Köp här

Isbn: 9789121177648

Utgivningsår: 19990316

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Annika Löthagen Holm, Pernilla Lundenmark, Anna Modigh

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Framgång genom språket – i praktiken är en praktisk studiehandledning till Framgång genom språket, där det presenteras metoder och arbetssätt för en framgångsrik språkutvecklande undervisning med utgångspunkt i aktuell andraspråksforskning. I denna studiehandledning omsätter författarna teorin i…
Köp här

Isbn: 9789173828628

Utgivningsår: 20130908

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunnel Arvidsson, Barbro Klinga, Annika Löthagen, Martin Palm

Kategorier: Språk och lingvistik
Stimulerar till läsning!Tre gånger svenska – Texter i teman är ett läromedel för skolår 6-9. Det har en tematisk uppläggning och utgångspunkten är arbete med litteratur i undervisningen. Det vill stimulera till läsning, reflexion och diskussion, eget skrivande och ge ordkunskapsträning.Läs merLäromedlet vänder…
Köp här

Isbn: 9789121178348

Utgivningsår: 19991020

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Annika Löthagen, Pernilla Lundenmark, Anna Modigh

Kategorier: Språk och lingvistik
Slutsåld. Ny upplaga finns, se ISBN 9789173828635. “Framgång genom språket” är en metodbok som med utgångspunkt i andraspråksforskningen presenterar verktyg, metoder och arbetssätt för en framgångsrik språkutvecklande undervisning. “Framgång genom språket” vänder sig till pedagoger i årskurs…
Köp här

Isbn: 9789173828352

Utgivningsår: 20081201

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC