Bläddra
Sökresultat för Annika Staaf... Rensa filter?

av: Annika Staaf, Lars Zanderin

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken ger en introduktion till de delar av förvaltningsrätten som berör myndighetsorganisationer som på olika sätt behandlar och ger service till människor i sitt arbete, så kallade människobehandlande organisationer.Läs merBoken tar i tur och ordning upp den offentliga rätten (den konstitutionella rätten) och de olika…
Köp här

Isbn: 9789147096688

Utgivningsår: 20110222

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Annika Staaf, Lina Corter

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Alla som arbetar med myndighetsutövning behöver ha aktuell lagstiftning nära till hands för att garantera klienter och brukare en rättssäker samhällsservice. Motsatsen leder till både personligt lidande för den enskilde och slöseri med tid och pengar för att hantera överklaganden. Socialtjänstlagen 2020 är sedan lång…
Köp här

Isbn: 9789172512214

Utgivningsår: 20200124

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av: Virve-Maria de Godzinsky, Christina Gyldenløve Jeppesen-de Boer, Ingunn Ikdahl, Asbjørn Kjønstad, Annette Kronborg, Idamarie Leth Svendsen, Vicki Paskalia, Annika Staaf, Sara Stendahl

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789173350365

Utgivningsår: 20131205

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Annika Staaf, Lars Zanderin, Andreas La Torre Ek

Förvaltningsrätt behandlar framför allt olika förvaltningsmyndigheters handläggning av ärenden, men även viss annan offentlig verksamhet samt förvaltningsdomstolarnas hantering av överklagans- och underställningsärenden. De allmänna förvaltningsrättsliga bestämmelserna liksom merparten av den speciella…
Köp här

Isbn: 9789147095964

Utgivningsår: 20110629

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Annika Staaf, Lars Zanderin

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Förvaltningsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Särskilda rättsområden
Boken ger en introduktion till de delar av förvaltningsrätten som berör myndighetsorganisationer som på olika sätt behandlar och ger service till människor i sitt arbete, så kallade människobehandlande organisationer.Läs merBoken tar i tur och ordning upp den offentliga rätten (den konstitutionella rätten) och de olika…
Köp här

Isbn: 9789147129713

Utgivningsår: 20190108

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Annika Staaf, Lotta Wendel, Lars Zanderin

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Hälso- och sjukvårdsrätt är en bok för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller som kommer i kontakt med hälso- och sjukvårdens rättsliga regleringar.Läs merHälso- och sjukvårdsrätt är en bok för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller som kommer i kontakt med hälso- och sjukvårdens rättsliga…
Köp här

Isbn: 9789147097005

Utgivningsår: 20120628

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Annika Staaf, Lina Corter

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Alla som arbetar med myndighetsutövning behöver ha aktuell lagstiftning nära till hands för att garantera klienter och brukare en rättssäker samhällsservice. Motsatsen leder till både personligt lidande för den enskilde och slöseri med tid och pengar för att hantera överklaganden. Socialtjänstlagen 2018 är sedan lång…
Köp här

Isbn: 9789172511972

Utgivningsår: 20190122

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av: Annika Staaf, Lars Zanderin, Håkan Hydén, Birgitta Nyström, Daniel Silander, Eva Schömer, Maria Wolmesjö, Finnur Magnússon

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik
När problem avseende mänskliga rättigheter diskuteras, ligger fokus oftast på vår omvärld och på länder med svag politisk, ekonomisk och social utveckling. Syftet med den här boken är att lyfta fram situationen i Sverige.Läs merMänskliga rättigheter i svensk belysning ger ett helhetsperspektiv och tar upp såväl…
Köp här

Isbn: 9789147096541

Utgivningsår: 20110316

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Peter Skoglund, Annika Staaf, Lars Zanderin, Andreas La Torre Ek

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Den här lagtextsamlingen omfattar ett mycket stort antal författningar – inte bara inom den specifika skoljuridiken utan också inom andra rättsområden som berör skolans och förskolans verksamheter. Den är avsedd att vara praktiskt taget heltäckande för det behov av tillgång till författningstext som finns hos…
Köp här

Isbn: 9789147098941

Utgivningsår: 20130111

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Maria Wolmesjö (red.), Annika Staaf (red.)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Rätt till bistånd i äldreomsorg – etik, juridik, praktik och profession lyfter fram skilda perspektiv på såväl rätten till bistånd för äldre som själva biståndshandläggningen. Boken är framtagen i nära samverkan mellan forskare och praktiker. Tanken är att den, med utgångspunkt i aktuell…
Köp här

Isbn: 9789140685698

Utgivningsår: 20140703

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Gunilla Backman, Carin Björngren Cuadra, Martina Campart Cano, Kerstin Gebru, Pernilla Ny, Pernilla Ouis, Kerstin Samarasinghe, Kevin Allan Schwartz, Anne Sjögren, Per Sjölander, Annika Staaf, Mats Sundbeck, Susanne Sundell Leceroff

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Denna bok handlar om omvårdnad och tar samhällets etniska och kulturella mångfald som sin utgångspunkt. Syftet med boken är att ge en nyanserad grund att reflektera över vad den betyder i sjuksköterskors yrkesutövning och bidra till att läsaren blir bättre rustad att möta en mångfasetterad verklighet. Bokens valda…
Köp här

Isbn: 9789144053073

Utgivningsår: 20091216

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Annika Staaf, Lina Andersson

Kategorier: Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Alla som arbetar med myndighetsutövning behöver ha aktuell lagstiftning nära till hands för att garantera klienter och brukare en rättssäker samhällsservice. Motsatsen leder till både personligt lidande för den enskilde och slöseri med tid och pengar för att hantera överklaganden. Socialtjänstlagen 2017 är sedan lång…
Köp här

Isbn: 9789172511583

Utgivningsår: 20170201

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av: Annika Staaf, Lina Corter

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Alla som arbetar med myndighetsutövning behöver ha aktuell lagstiftning nära till hands för att garantera klienter och brukare en rättssäker samhällsservice. Motsatsen leder till både personligt lidande för den enskilde och slöseri med tid och pengar för att hantera överklaganden. Socialtjänstlagen 2018 är sedan lång…
Köp här

Isbn: 9789172511811

Utgivningsår: 20180119

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172671966

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB