Bläddra
Sökresultat för Anthony Giddens... Rensa filter?

av: Anthony Giddens, Philip Sutton

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Sociologi är en av världens ledande introduktionsböcker till sociologi och har under snart 25 år lästs av tusentals sociologi­studenter över hela världen. Boken väver samman en internationell överblick över dagens samhällen med en gedigen genomgång av disciplinens teoretiska huvuddrag. Boken ger en klar och överskådlig…
Köp här

Isbn: 9789144092492

Utgivningsår: 20140811

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Inom pedagogiken finns det idag ett växande intresse för sociologiska teoribildningar. De klassiska pedagogiska teorierna trängs tillbaka samtidigt som man i allt högre grad arbetar med pedagogikens sociala kontext. Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv är ett bidrag till denna utveckling.Antologin ger en…
Köp här

Isbn: 9789144041186

Utgivningsår: 20041020

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171731265

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780745670966

Utgivningsår: 20130430

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

av: Anthony Giddens

Köp här

Isbn: 9789144005546

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780745680972

Utgivningsår: 20150131

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

av: Anthony Giddens

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Om globala förändringar och deras inverkan på hela vår tillvaro. De påverkar människor från Adelaide till Ankare, från Askersund till Asunción. Förändringarna är till övervägande delen positiva, menar författaren, och bidrar till att befria kvinnorna, sprida demokratin och skapa ökat välstånd. Han granskar dessa…
Köp här

Isbn: 9789171509178

Utgivningsår: 20030901

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Editor:Anthony Giddens

Köp här

Isbn: 9780745634302

Utgivningsår: 20050831

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9780745600079

Utgivningsår: 19860410

Utgivare: Blackwell Publishers

Mediatyp: BC

av: Anthony Giddens

Köp här

Isbn: 9780745640112

Utgivningsår: 20061231

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Anthony Giddens

Köp här

Isbn: 9780745609232

Utgivningsår: 19910418

Utgivare: Blackwell Publishers

Mediatyp: BC

av: Editor:Anthony Giddens

Köp här

Isbn: 9780745639345

Utgivningsår: 20061231

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9780745609324

Utgivningsår: 19910711

Utgivare: Blackwell Publishers

Mediatyp: BC

av: Anthony Giddens

Köp här

Isbn: 9780745646923

Utgivningsår: 20090531

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9780745614397

Utgivningsår: 19941023

Utgivare: Blackwell Publishers

Mediatyp: BC

av: Anthony Giddens

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling
Den sexuella revolutionen; en suggestiv term. Men vad står den för idag? Hur uppstår sexualitet, och vilka är sambanden med de förändringar som har påverkat privatlivet på ett mer generellt plan?
Köp här

Isbn: 9789188248800

Utgivningsår: 19950101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Anthony Giddens

Köp här

Isbn: 9780745643588

Utgivningsår: 20090331

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780745622675

Utgivningsår: 19981021

Utgivare: Blackwell publishers

Mediatyp: BC

av: Anthony Giddens

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
“Tony Giddens har skrivit det hittills mest relevanta bidraget till den intellektuella grunden för en ny politisk mitten-vänster position. Den här boken blir ett rikmärke.” – Ian Hargreaves, fd chefredaktör för New Statesman och The Independent. Allt fler ifrågasätter nu den helt fria globala…
Köp här

Isbn: 9789189044357

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BC

av: Anthony Giddens, Philip W. Sutton

Köp här

Isbn: 9780745648842

Utgivningsår: 20100228

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780745624402

Utgivningsår: 20011119

Utgivare: Blackwell Publishers

Mediatyp: BC

av: Anthony Giddens

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Om globala förändringar och deras inverkan på hela vår tillvaro. Förändringarna är till övervägande delen positiva och bidrar till att befria kvinnorna, sprida demokratin och skapa ökat välstånd. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
Köp här

Isbn: 9789186203313

Utgivningsår: 20100215

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Anthony Giddens, Philip W. Sutton

Köp här

Isbn: 9780745649863

Utgivningsår: 20140228

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780745624501

Utgivningsår: 20000229

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780745642222

Utgivningsår: 20070430

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Anthony Giddens

Köp här

Isbn: 9780745650821

Utgivningsår: 20121031

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9780745629919

Utgivningsår: 20020121

Utgivare: Blackwell publishers

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780745670713

Utgivningsår: 20130331

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

av: Anthony Giddens

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Den brittiske sociologiprofessorn Anthony Giddens är en av samtidens mest inflytelserika samhällsteoretiker. I Modernitetens följder redogör han för sin syn på det moderna samhällets tveeggade karaktär. Han menar att utvecklingen av de moderna samhällsinstitutionerna visserligen har lett till större möjligheter för…
Köp här

Isbn: 9789144001425

Utgivningsår: 19961020

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC