Bläddra
Sökresultat för Arkiv förlag... Rensa filter?

av: Majsa Allelin

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Den svenska skolan kännetecknas idag av växande klyftor mellan elevgrupper och enskilda skolor. Hur blev det så? Det svenska utbildningsväsendet har radikalt förändrats under de senaste trettio åren. Vi har fått en tydlig marknadsanpassning av skolornas etablering och organisering och därmed en skarp konkurrens om…
Köp här

Isbn: 9789179243289

Utgivningsår: 20190830

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Göran Therborn

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vart är Sverige på väg? Det Sverige som en gång lovade bli jämlikhetens land har blivit Nordens mest ojämlika klassamhälle, med Västeuropas värsta förmögenhetskoncentration. Ojämlikheten skenar och fåväldet breder ut sig. Kapitalet och ett litet överskikt tar hand om en allt större del av samhällets resurser samtidigt…
Köp här

Isbn: 9789179243036

Utgivningsår: 20180820

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Lennart J. Lundqvist

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
Hur kan vi bevara de naturresurser som tillhör oss alla samtidigt som vi slår vakt om demokratin och den individuella valfriheten? I den här boken diskuterar Lennart J. Lundqvist fyra olika sätt att möta den kommande globala resursknappheten. Oavsett vilken modell vi väljer måste den bygga på medborgarnas delaktighet…
Köp här

Isbn: 9789179242886

Utgivningsår: 20170529

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I Sverige har högre utbildning aldrig varit mer lättillgänglig än i dag. Runt hälften av alla gymnasister går vidare till högskola och universitet. Men de ursprungliga förhoppningarna om ökad social rörlighet och utjämnade klasskillnader har inte uppfyllts. Rekryteringen är fortfarande tydligt klassbetingad och därtill…
Köp här

Isbn: 9789179242121

Utgivningsår: 20080910

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Gunnar Hansson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Idén om att utifrån värden som förnuft, frihet och jämlikhet omgestalta hela samhället kan te sig förlegad i en tid när utopierna har dödförklarats. Det råder en utbredd skepsis mot möjligheten att driva en rationellt grundad reformpolitik som vill något mer än att anpassa sig till särintressen och marknadens krav.…
Köp här

Isbn: 9789179243166

Utgivningsår: 20181116

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Sven E O Hort (f.d. Olsson)

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Social Policy, Welfare State, and Civil Society in Sweden I-II gives a comprehensive account of the global invention of the welfare state, from the far north of the West to the global East and Southeast, and from its social policy origins to the most recent challenges from civil society. This first volume includes four…
Köp här

Isbn: 9789179242565

Utgivningsår: 20140131

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Michel Foucault

Kategorier: Juridik
För Foucault framstår övergången från brutala kroppsstraff till fängelsestraff som följden av en ny och effektivare disciplinering av människorna, något som går igen på en rad områden, från 1600-talet och framåt: skolväsendet, arméerna och fabrikerna. En äldre form av maktutövning ersätts av en ny och än mer…
Köp här

Isbn: 9789179241698

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Berit Andersson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Drogmissbruk har länge varit ett expertområde för behandlare och behandlingsforskare, som bara har ställt frågan hur missbrukaren ska bli fri från missbruket. I detta socialpsykologiska pionjärarbete ställs andra frågor, ur andra perspektiv: Vad är missbruk? Hur lever missbrukare? Hur uppstår och förändras missbruk?…
Köp här

Isbn: 9789179240653

Utgivningsår: 19911001

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Karl Marx

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
“Kapitalets” första bok, “Kapitalets produktionsprocess”, är den mest kända och lästa delen av detta väldiga verk. Men första boken vilar på och förutsätter de teorem som formuleras i andra och tredje boken, särskilt vad gäller kapitalismens återkommande kriser. Tredje boken, “Den…
Köp här

Isbn: 9789150400540

Utgivningsår: 19780101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av: Elinor Ostrom

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Hur ska vi gemensamt kunna använda och samtidigt vårda världens resurser på ett för framtiden hållbart sätt? Det framstår allt mer som mänsklighetens verkliga ödesfråga. I sin epokgörande bok Allmänningen som samhällsinstitution (Governing the Commons) analyserar Elinor Ostrom de situationer där människor gemensamt…
Köp här

Isbn: 9789179243326

Utgivningsår: 20191121

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Norbert Elias, John L Scotson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vad sker i ett vanligt bostadsområde i en engelsk industristad när en grupp nyinflyttade arbetare från London försöker anpassa sig till stadsdelen? Följden blir en konflikt och maktkamp mellan “etablerade”, de gamla familjerna, och de nyinflyttade, “outsiders”, om hur man ska bete sig för att…
Köp här

Isbn: 9789179242305

Utgivningsår: 20110112

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Tomas Peterson

Kategorier: Sport, idrott och friluftsliv
Under 1970-talet införde engelska tränare nya spelsystem inom svensk fotboll. Fotbollförbundet bekämpade lidelsefullt det osvenska spelsättet men med framgångarna för klubbar som Malmö FF, IFK Göteborg och Halmstads BK föll alla traditionalistiska försvarsmurar. Tomas Peterson väver samman spelsystem, professionalism…
Köp här

Isbn: 9789179240745

Utgivningsår: 19930201

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Jessica Hansen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Hur går det till att mobilisera människor och resurser i ett svenskt lokalsamhälle? Jessica Hansen analyserar i denna bok hur det gick till när en ideell förening i Hovmantorp, en medelstor ort i det småländska industribältet, lyckades få fram tillräckligt med resurser för att få till stånd en allaktivitetshall. Det…
Köp här

Isbn: 9789179242312

Utgivningsår: 20110202

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Marta Szebehely

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Detta är en banbrytande undersökning av ett hittills outforskat område. Författaren ger en grundlig och insiktsfull beskrivning av hemtjänstens vardag. Hon diskuterar inneboende problem i den offentliga äldreomsorgen men också betingelserna för att hemtjänstens vardagliga möten blir tillfredsställande för både vårdare…
Köp här

Isbn: 9789179240820

Utgivningsår: 19950501

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Lennart Sturesson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
De nya tekniska och medicinska fakulteterna i Linköping invigdes med pompa och ståt 1969 med förevisning av den nya teknik som skulle revolutionera undervisningen: tv. Kvar finns nu bara tomma hållare för tv-skärmarna och en replokal för akademiska kören med hydrauliskt golv — den gamla tv-studion. Den här boken…
Köp här

Isbn: 9789188830241

Utgivningsår: 20051201

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av: Ingrid Sahlin

Kategorier: Juridik
Förebyggande arbete framhålls ofta som något nytt, positivt och rationellt. Det rättfärdigar insatser som annars skulle ifrågasättas. Samtidigt som statsmakten framhåller brottspreventionens värde har dock en rad verksamheter och förhållanden som förebygger brott skurits ned eller avvecklats. Ingrid Sahlin diskuterar i…
Köp här

Isbn: 9789179241322

Utgivningsår: 20000301

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Egil J. Skorstad, Ingvar Johansson, Jonas Axelsson, Jan Ch Karlsson, Tage Alalehto, Christian Gerdov, Sigrid Saveljeff, Björn Fryklund, Göran Therborn

Kategorier: Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys samlar samhällsvetenskaplig och historisk forskning från Sverige och världen. Alla artiklar finns fritt tillgängliga, gratis att läsa och ladda ned, på www.tidskriftenarkiv.se. För dem som hellre vill läsa mellan två pärmar tillhandahåller vi den här tryckta utgåvan. I detta…
Köp här

Isbn: 9789179243272

Utgivningsår: 20190524

Utgivare: Arkiv förlag & tidskrift

Mediatyp: BC

av: Hans-Erik Olson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
1902 antog riksdagen vanartslagen, varigenom barn och ungdomar underställdes myndigheternas uppsikt. 1924 års barnavårdslag gjorde det obligatoriskt för alla kommuner att inrätta barnavårdsnämnder. 1954 beslöt riksdagen att ge bidrag till fritidsgrupper, i första hand ungdomsorganisationer. Bakgrunden till dessa beslut…
Köp här

Isbn: 9789179240707

Utgivningsår: 19920501

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Karl Polanyi

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Denna bok är den klassiska skildringen av det liberala marknadssamhällets uppgång och fall från slutet av 1700-talet till det andra världskriget. Den stora omdaningen” avser den omvälvning av samhällslivet som ekonomins tillväxt och förändring medför, via uppkomsten av marknader för pengar, arbetskraft,…
Köp här

Isbn: 9789179241537

Utgivningsår: 20020301

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Boel Berner

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Blodets plats i människors liv är både central och dramatisk. Blodsband knyter samman individer och grupper — men drar också upp livsavgörande skiljelinjer. Blodet symboliserar liv, men även fara, död och orenhet. Behandling med blod är idag en rutinmässig del av medicinsk praktik. Den involverar tusentals…
Köp här

Isbn: 9789179242459

Utgivningsår: 20120924

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Göran Rystad

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Hur reagerar vi när vi möter främlingar? Vilka uttryck kan dessa känslor ta sig? De tio bidragen i denna antologi ger, med utgångspunkt i historia, sociologi och antropologi, en sammansatt bild av det mångkulturella samhället. I fokus står inte i första hand invandrarna själva, utan mottagarlandets reaktioner på det…
Köp här

Isbn: 9789179241414

Utgivningsår: 20001201

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av: Bo Rothstein

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Bo Rothstein är idag en av Sveriges ledande stats­vetare. Hans avhandling, Den socialdemokratiska staten, blev startskottet för hans tre uppmärksammade arbeten om den moderna staten. I denna bok, som Arkiv förlag nu återutger, finns utgångspunkten för såväl Den korporativa staten som det mer programmatiska a­rbetet Vad…
Köp här

Isbn: 9789179242299

Utgivningsår: 20110117

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Sven-Eric Liedman

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Vilken karaktär har de lagar som Marx och Engels sökte formulera för kapitalismens utveckling? Hur skall man förstå och bedöma Engels’ försök att utforma en allmän filosofi och världsåskådning? Dessa frågor belyses i detta storslagna arbete mot bakgrund av 1800-talets hela vetenskapliga problemvärld, alltifrån…
Köp här

Isbn: 9789185118519

Utgivningsår: 19830101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Emma Arneback, Wolfgang Benz, Carl Dahlström, Peter Esaiasson, Mattias Gardell, Anders Hellström, Ov Cristian Norocel, Ralf Wiederer

Kategorier: Konservatism och högerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys samlar samhällsvetenskaplig och historisk forskning från Sverige och världen. Alla artiklar finns fritt tillgängliga, gratis att läsa och ladda ned, på www.tidskriftenarkiv.se För dem som hellre vill läsa mellan två pärmar tillhandahåller vi den här tryckta utgåvan. Numret kommer…
Köp här

Isbn: 9789179242558

Utgivningsår: 20130914

Utgivare: Arkiv förlag & tidskrift

Mediatyp: BC

av: Ann-Kristin Wallengren

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
I vår samtida tv-kultur, med kommersiella kanaler, kabel-tv, satellit-tv och inom en inte alltför avlägsen framtid också en genomförd digitaliserad sändningsform, har olika programformers verksamhet diskuterats och ifrågasatts. En av dessa programformer är utbildningsprogrammen – man har menat att UR:s utbud ofta…
Köp här

Isbn: 9789188830180

Utgivningsår: 20050601

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Anna Meeuwisse

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Socionomen Anna Meeuwisse har i sin doktorsavhandling i socialt arbete undersökt klubbhusrörelsen; den rörelse som utvecklades från Fountain House i New York. Dess utgångspunkt är att människors självförtroende byggs upp genom vänskap, arbete och självstyre. Under de senaste decennierna har Fountain House fått många…
Köp här

Isbn: 9789179241018

Utgivningsår: 19970501

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: David Riesman

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
David Riesmans klassiska arbete Den ensamma massan är den amerikanska sociologins genom tiderna mest sålda bok. Denna nya och bearbetade svenska utgåva följer den 43:e tryckningen. Ett centralt tema för Riesman är den nya medelklassens sociala karaktär. Jaget, personligheten och självuppfattningen bestäms alltmer av…
Köp här

Isbn: 9789179240974

Utgivningsår: 19991001

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Staffan Wennerholm

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Vad är naturvetenskap och teknik? Vilken roll och betydelse har de för samhället? Är vetenskapsmannen en hjälte, och i så fall på vilket sätt? Staffan Wennerholms undersökning handlar om hur eleverna vid de tekniska och allmänna läroverken under perioden 1930–1970 debatterade sådana frågor och vilka krav de…
Köp här

Isbn: 9789179241858

Utgivningsår: 20050201

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Johan Vamstad, Kerstin Stenius

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Valfrihet är ett djupt ideologiskt begrepp. Valfrihet i välfärden synliggör som få andra frågor en spricka rakt igenom den svenska politiska scenen: det ses som en väg till ökat inflytande för varje medborgare eller som ett recept på ökad ojämlikhet. Hur ter sig valfriheten i praktiken för dem som väljer gymnasieskola,…
Köp här

Isbn: 9789179242695

Utgivningsår: 20150623

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Robert B Marks

Kategorier: Historia och arkeologi
Robert B. Marks skildrar i denna lättillgängliga och fängslande bok den moderna världens ursprung i globalt perspektiv. Till skillnad från de flesta andra böcker i ämnet, som förutsätter att den moderna världens tillblivelse handlar om “västerlandets uppgång”, stödjer denna sig på ny kunskap och tilldelar…
Köp här

Isbn: 9789179241704

Utgivningsår: 20041201

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Henrik Hultman

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I Sverige är den typiska pizzerian en liten, oberoende rörelse som drivs av människor med invandrarbakgrund. Pizzabranschen har två sociologiskt intressanta egenskaper: Dels har den en traditionell struktur, med många små, fristående företag. Dels domineras den av företagare som inte är födda i Sverige, utan i länder…
Köp här

Isbn: 9789179242602

Utgivningsår: 20131125

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Göran Arnman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I nio år har författarna följt fyra tusen elever i grundskolan för att utröna om den officiella politiken om en utbildning lika för alla kunnat förverkligas. Eftertryckligt visar de att så inte skett. Tvärtom har det uppstått ett nytt parallellskolesystem inom grundskolans ram, vilket påminner om den gamla…
Köp här

Isbn: 9789185118953

Utgivningsår: 19850101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Med sikte på profession redovisar data från “Femklöverprojektet”. Femklövern har följt studenter på fem akademiska yrkesutbildningar vid Linnéuniversitetet, från att de började sina studier fram till deras första två år i yrkeslivet. De utbildade sig till poliser, socionomer, personalvetare, bibliotekarier…
Köp här

Isbn: 9789197798617

Utgivningsår: 20111103

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Lennart Olausson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Den österrikiska socialdemokratin, den så kallade austromarxismen, intog under mellankrigstiden en självständig position mellan socialdemokrati och kommunism. Idéhistorikern Lennart Olausson introducerar här denna riktning genom att analysera den debatt om sambandet mellan demokrati och socialism som fördes mellan två…
Köp här

Isbn: 9789179240257

Utgivningsår: 19870101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Jonny Hjelm

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Industriarbetarnas kunskap och kreativa förmåga betraktas som en nyckelfaktor i företagens konkurrensförmåga. Att effektivisera arbetsmetoder, maskiner, verktyg m m är inte enbart en uppgift för specialister utan idag förväntas även arbetarna delta i denna process, t ex genom organiserad förslagsverksamhet. Är…
Köp här

Isbn: 9789179241278

Utgivningsår: 19990701

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789179242213

Utgivningsår: 20091028

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
På väg är inte bara titeln på denna vänbok till Sven E Olsson Hort, utan uttrycker också en för honom karakteristisk livshållning, i både geografisk och intellektuell mening. I boken medverkar ett drygt tjugotal av Svens vänner, kollegor och tidigare doktorander. De ger en kalejdoskopisk bild av Sven. Författarna har…
Köp här

Isbn: 9789179242893

Utgivningsår: 20170519

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Anna Lund

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Ridån går upp. Skådespelarna blickar ut över salongens välfyllda rader. Publiken riktar sin uppmärksamhet mot scenen. Scen möter salong och salong möter scen, olika sociala världar möts och bryts mot varandra. En väv av intentioner, förväntningar, erfarenheter och tolkningar formar mötet mellan teatern och publiken.…
Köp här

Isbn: 9789179242114

Utgivningsår: 20080115

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Rosa Luxemburg

Kategorier: Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Socialism och vänsterideologier
Rosa Luxemburg (1871–1919) var en egen och fri röst i den tidiga arbetarrörelsen – en slagfärdig stilist, mästerlig polemiker och hängiven revolutionär. Hennes liv och verk röner idag förnyat intresse. I denna volym, den andra reviderade och ombrutna upplagan av vår klassiska utgåva från 1983, återfinns två av Rosa…
Köp här

Isbn: 9789179242947

Utgivningsår: 20171122

Utgivare: Arkiv förlag & tidskrift

Mediatyp: BC

av: Rosa Luxemburg

Kategorier: Historia och arkeologi
I denna tredje och sista volym av Arkivs utgåva av Rosa Luxemburgs politiska skrifter framträder hon i tre roller: som motståndare till den tyska socialdemokratins hållning till kriget; som kritiker av den ryska revolutionen och dess politiska form; som ledare och inspiratör för vänsterflygeln i den tyska revolutionen…
Köp här

Isbn: 9789185118830

Utgivningsår: 19850101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC