Bläddra
Sökresultat för Arkiv förlag... Rensa filter?

av: Lennart J. Lundqvist

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
Hur kan vi bevara de naturresurser som tillhör oss alla samtidigt som vi slår vakt om demokratin och den individuella valfriheten? I den här boken diskuterar Lennart J. Lundqvist fyra olika sätt att möta den kommande globala resursknappheten. Oavsett vilken modell vi väljer måste den bygga på medborgarnas delaktighet…
Köp här

Isbn: 9789179242886

Utgivningsår: 20170529

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Göran Therborn

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala klasser
Vart är Sverige på väg? Det Sverige som en gång lovade bli jämlikhetens land har blivit Nordens mest ojämlika klassamhälle, med Västeuropas värsta förmögenhetskoncentration. Ojämlikheten skenar och fåväldet breder ut sig. Kapitalet och ett litet överskikt tar hand om en allt större del av samhällets resurser samtidigt…
Köp här

Isbn: 9789179243036

Utgivningsår: 20180820

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Majsa Allelin

Kategorier: Grundskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
Den svenska skolan kännetecknas idag av växande klyftor mellan elevgrupper och enskilda skolor. Hur blev det så? Det svenska utbildningsväsendet har radikalt förändrats under de senaste trettio åren. Vi har fått en tydlig marknadsanpassning av skolornas etablering och organisering och därmed en skarp konkurrens om…
Köp här

Isbn: 9789179243289

Utgivningsår: 20190830

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Gunnar Hansson

Kategorier: Politik och statsskick Politiska ideologier Politiska partier Samhälle och samhällsvetenskap Socialism och vänsterideologier Statsvetenskap och politisk teori
Idén om att utifrån värden som förnuft, frihet och jämlikhet omgestalta hela samhället kan te sig förlegad i en tid när utopierna har dödförklarats. Det råder en utbredd skepsis mot möjligheten att driva en rationellt grundad reformpolitik som vill något mer än att anpassa sig till särintressen och marknadens krav.…
Köp här

Isbn: 9789179243166

Utgivningsår: 20181116

Utgivare: Arkiv förlag

Mediatyp: BC

av: Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I Sverige har högre utbildning aldrig varit mer lättillgänglig än i dag. Runt hälften av alla gymnasister går vidare till högskola och universitet. Men de ursprungliga förhoppningarna om ökad social rörlighet och utjämnade klasskillnader har inte uppfyllts. Rekryteringen är fortfarande tydligt klassbetingad och därtill…
Köp här

Isbn: 9789179242121

Utgivningsår: 20080910

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Lennart Sturesson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
De nya tekniska och medicinska fakulteterna i Linköping invigdes med pompa och ståt 1969 med förevisning av den nya teknik som skulle revolutionera undervisningen: tv. Kvar finns nu bara tomma hållare för tv-skärmarna och en replokal för akademiska kören med hydrauliskt golv — den gamla tv-studion. Den här boken…
Köp här

Isbn: 9789188830241

Utgivningsår: 20051201

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av: Egil J. Skorstad, Ingvar Johansson, Jonas Axelsson, Jan Ch Karlsson, Tage Alalehto, Christian Gerdov, Sigrid Saveljeff, Björn Fryklund, Göran Therborn

Kategorier: Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys samlar samhällsvetenskaplig och historisk forskning från Sverige och världen. Alla artiklar finns fritt tillgängliga, gratis att läsa och ladda ned, på www.tidskriftenarkiv.se. För dem som hellre vill läsa mellan två pärmar tillhandahåller vi den här tryckta utgåvan. I detta…
Köp här

Isbn: 9789179243272

Utgivningsår: 20190524

Utgivare: Arkiv förlag & tidskrift

Mediatyp: BC

av: Karl Marx

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
“Kapitalets” första bok, “Kapitalets produktionsprocess”, är den mest kända och lästa delen av detta väldiga verk. Men första boken vilar på och förutsätter de teorem som formuleras i andra och tredje boken, särskilt vad gäller kapitalismens återkommande kriser. Tredje boken, “Den…
Köp här

Isbn: 9789150400540

Utgivningsår: 19780101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av: Norbert Elias, John L Scotson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vad sker i ett vanligt bostadsområde i en engelsk industristad när en grupp nyinflyttade arbetare från London försöker anpassa sig till stadsdelen? Följden blir en konflikt och maktkamp mellan “etablerade”, de gamla familjerna, och de nyinflyttade, “outsiders”, om hur man ska bete sig för att…
Köp här

Isbn: 9789179242305

Utgivningsår: 20110112

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Jessica Hansen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Hur går det till att mobilisera människor och resurser i ett svenskt lokalsamhälle? Jessica Hansen analyserar i denna bok hur det gick till när en ideell förening i Hovmantorp, en medelstor ort i det småländska industribältet, lyckades få fram tillräckligt med resurser för att få till stånd en allaktivitetshall. Det…
Köp här

Isbn: 9789179242312

Utgivningsår: 20110202

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Marta Szebehely

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Detta är en banbrytande undersökning av ett hittills outforskat område. Författaren ger en grundlig och insiktsfull beskrivning av hemtjänstens vardag. Hon diskuterar inneboende problem i den offentliga äldreomsorgen men också betingelserna för att hemtjänstens vardagliga möten blir tillfredsställande för både vårdare…
Köp här

Isbn: 9789179240820

Utgivningsår: 19950501

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Peter Bächlin

Kategorier: Fotografi Konst
Filmen som vara undersöker med materialistisk utgångspunkt filmindustrins utveckling med betoning på den amerikanska, engelska och tyska marknaden. Boken undersöker de förutsättningar, det inflytande och de följder som filmen genom sin lagbundenhet till ekonomiska profitintressen och marknadskrafter är underkastad.
Köp här

Isbn: 9789150406146

Utgivningsår: 19770101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Bengt Furåker

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Standardarbetet om svensk arbetsmarknadspolitik. Furåker visar hur den svenska rörlighetspolitiken förändrats i takt med den ekonomiska och politiska utvecklingen; från 20-talets restriktiva arbetslöshetspolitik, 50-talets hoppjerkadebatt, den ‘nya’ arbetsmarknadspolitiken under 60-talet och de senare…
Köp här

Isbn: 9789179240011

Utgivningsår: 19860101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Niklas Stenlås

Kategorier: Historia och arkeologi
Niklas Stenlås uppmrksammade avhandling Den inre kretsen är en granskning av den svenska ekonomiska elitens inflytande över partipolitik och opinionsbildning under 1940-talet. Författaren hävdar att denna grupp hade omfattande politiska ambitioner och att verksamheten leddes av en grupp storföretagare med goda…
Köp här

Isbn: 9789179241124

Utgivningsår: 19980501

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Birgitta Jordansson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Birgitta Jordansson ställer frågan om nedskärningarna av de sociala välfärdsanordningarna innebär att vi är på väg tillbaka in i 1800-talets välgörenhet. Och vad bestod i så fall denna av? Frågorna blir belysta och diskuterade i denna avhandling kring fattigvårdspolitik i brytningen mellan det agrara och det moderna,…
Köp här

Isbn: 9789179241131

Utgivningsår: 19980501

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Roine Johansson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Människors vardagsliv påverkas i hög grad av statliga insatser och åtgärder. I praktiken möter medborgarna staten i form av offentliganställda tjänstemän. Dessa tjänstemän med klientkontakter, så kallade gräsrotsbyråkrater, har stor handlingsfrihet men kan inte utföra sina arbetsuppgifter helt efter eget…
Köp här

Isbn: 9789179242077

Utgivningsår: 20070316

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Jacobsen

Kategorier: Folkhälsa och personlig hälsa Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Kulturvetenskap och medievetenskap Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Samhällsmedicin och preventiv medicin Sociala och etiska frågor
In Communicating Care: The Contradictions of HPV Vaccination Campaigns, Lisa Lindén examines three state-funded human papillomavirus (HPV) campaigns in Sweden. She shows that they include and articulate a range of different forms of care that are not limited to just asking people to “take care of…
Köp här

Isbn: 9789179242787

Utgivningsår: 20160513

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Boel Berner har under sin akademiska karriär plöjt upp ett intellektuellt landskap där frågor om teknisk rationalitet, utbildning, ingenjörsarbete, sociologi, historia, genus, teknikhistoria, riskhantering, metodologi och skrivande står i fokus. Hennes, böcker och artiiklar, forskning och handledning har rört sig i…
Köp här

Isbn: 9789179241964

Utgivningsår: 20050901

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Urban Lundberg, Bo Rothstein, Majsa Allelin, Nazem Tahvilzadeh, Sylwia Koziel, Eric M. Uslaner

Kategorier: Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys samlar samhällsvetenskaplig och historisk forskning från Sverige och världen. Alla artiklar finns fritt tillgängliga, gratis att läsa och ladda ned, på www.tidskriftenarkiv.se För dem som hellre vill läsa mellan två pärmar tillhandahåller vi den här tryckta utgåvan. Numret kommer…
Köp här

Isbn: 9789179242732

Utgivningsår: 20151218

Utgivare: Arkiv förlag & tidskrift

Mediatyp: BC

av: Katherine Stone

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
En fascinerande studie av arbetets organisering inom den amerikanska stålindustrin från 1880-talet och framåt. Stone hävdar att det inte främst var teknologiska och ekonomiska hänsyn som bestämde arbetsprocessens utformning utan en medveten strävan från företagsledningarna att befästa sin klassmakt och beröva arbetarna…
Köp här

Isbn: 9789185118342

Utgivningsår: 19770101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Sven Anders Söderpalm

Kategorier: Historia och arkeologi
Direktörsklubben ger oss en bit av Harpsundsdemokratins förhistoria. Boken visar hur storindustrins organisationer i samband mef 30-talets socialdemokratiska frammarsch inledde en livig debatt om taktik och strategi och fann nya vägar till politiskt inflytande genom att betona sin neutralitet och satsa på experter och…
Köp här

Isbn: 9789129463095

Utgivningsår: 19760101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Mats Hilte

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Hilte skildrar narkomanvården i Malmö efter en omorganisation i början av 1980-talet då en ny vårdform infördes. Denna skulle återföra narkomanerna till ett normalt liv genom att skapa ett kollektivt medvetande och premiera självdisciplin och skötsamhet. Författaren granskar föreställningarna bakom denna nya vårdform.…
Köp här

Isbn: 9789179240554

Utgivningsår: 19901101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Tomas Peterson

Kategorier: Sport, idrott och friluftsliv
När fotbollens amatörregler avskaffades 1967 öppnades de gamla folkrörelserna mot det moderna samhällets två centrala institutioner: staten och marknaden. Denna bok skildrar hur en utpräglad arbetarförening därigenom omvandlades till ett modernt företag och hur den idrottsliga utvecklingen på alla nivåer måste…
Köp här

Isbn: 9789179240462

Utgivningsår: 19900301

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Jan Ch. Karlsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Det nya arbetslivet — finns det i verkligheten eller är det bara retorik? I debatten sägs ofta att allt är nytt — och att det nya arbetslivet i allt är det gamlas motsats. Det sägs att vi har gått från en rigid arbetsorganisation till en flexibel, från dåliga arbetsvillkor till goda. Hittills har sådana…
Köp här

Isbn: 9789179241384

Utgivningsår: 20001201

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Anna-Maria Sarstrand Marekovic

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Hur har invandrar- och flyktingpolitiken förändrats i Sverige sedan mitten av 1960-talet? Långt före den nationella invandrarpolitiken hade många kommuner startat egna invandrarbyråer, som utvecklade lokala initiativ och lösningar. Anna-Maria Sarstrand Marekovic skildrar utförligt hur kommunerna organiserat detta…
Köp här

Isbn: 9789179242336

Utgivningsår: 20110506

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av: Boel Berner

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Vi lever i ett samhälle som tror på teknikens makt. Perpetuum mobile? ger en vidgad förståelse av dess karaktär, aktörer och kultur. Boken handlar om visioner och verklighet i teknikens värld. I fokus står ingenjörer och arbetare, män och kvinnor, som genom historiens gång utvecklat och använt teknik. Vilka kunskaper…
Köp här

Isbn: 9789179241223

Utgivningsår: 19990301

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Paavo Bergman

Stålverket i Luleå var för inte så länge sedan en snabbt växande arbetsplats dit kvinnor medvetet rekryterades. Stålverk 80 förverkligades aldrig men ett av 1970-talets stora jämställdhetsprojekt genomfördes enligt konstens alla regler på NJA – Norrbottens Jernverksaktiebolag. De kvinnliga pionjärerna mötte…
Köp här

Isbn: 9789179242244

Utgivningsår: 20100201

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Aleksandra Ålund, Vanja Lozic, Nazem Tahvilzadeh, René León Rosales, Lisa Kings, James Frempong, Christophe Foultier, Magnus Dahlstedt

Kategorier: Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys samlar samhällsvetenskaplig och historisk forskning från Sverige och världen. Alla artiklar finns fritt tillgängliga, gratis att läsa och ladda ned, på www.tidskriftenarkiv.se. För dem som hellre vill läsa mellan två pärmar tillhandahåller vi den här tryckta utgåvan. Det här…
Köp här

Isbn: 9789179243159

Utgivningsår: 20180516

Utgivare: Arkiv förlag & tidskrift

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186070113

Utgivningsår: 19971001

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av: Bengt-Göran Martinsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Bildningens moderna former ges ut inom ramen för forskningsprogrammet Välfärdsstat, medier och modernisering. Programmet syftar till att teckna sambanden mellan utbildningsprogrammen och förändringarna av välfärds- och utbildningspolitiken. Med utgångspunkt i de utbildningsprogram om litteratur som producerades av SR…
Köp här

Isbn: 9789188830142

Utgivningsår: 20050701

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Gunnar Olofsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Arbetarrörelsen är utan tvekan den klasssiska sociala rörelsen. Men hur kan vi bäst förstå framväxten, strukturen och förändringen av en arbetarrörelse och dess ideologi? Vilka begrepp och teorier är mest fruktbara? Dessa frågor diskuterar Gunnar Olofsson i en rad skarpsinniga essäer om den svenska arbetarklassens…
Köp här

Isbn: 9789179240851

Utgivningsår: 19951201

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Per Olov Qvist

Kategorier: Fotografi Konst
1930-talet såg tanken om det goda samhället, Folkhemmet, födas. Det var en politisk vision som varit en ledande och lyskraftig tankefigur i svenskt samhällsliv under modern tid. Samma årtionde upplvede en stark expansion av flera av våra moderna massmedier, däribland filmen. På ett årtionde nästan fördubblade antalet…
Köp här

Isbn: 9789179240844

Utgivningsår: 19951001

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Jürgen Habermas

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Jürgen Habermas (f. 1929) har alltsedan 1960-talet publicerat en rad filosofiska och samhällsteoretiska arbeten, som grundlagt hans ställning som Frankfurtskolans ledande gestalt under efterkrigstiden. Hans magnifika genombrottsverk Borgerlig offentlighet från 1962 är en brett upplagd historisk och sociologisk…
Köp här

Isbn: 9789179241636

Utgivningsår: 20030901

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Sven E.O. Hort (f.d. Olsson)

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Social Policy, Welfare State, and Civil Society in Sweden I-II gives a comprehensive account of the global invention of the welfare state, from the far north of the West to the global East and Southeast, and from its social policy origins to the most recent challenges from civil society. This second volume aims at the…
Köp här

Isbn: 9789179242572

Utgivningsår: 20140131

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Raymond Williams

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Idag har miljontals människor tillgång till mer dramatik under en enda kväll än de förr skulle ha haft under ett helt år eller kanske en livstid. En kvälls underhållning är inte längre ett enda evenemang, utan ett helt flöde av komedier, dokumentärer, lekprogram, nyheter, reklam, sport, långfilmer Vi reflekterar inte…
Köp här

Isbn: 9789179241520

Utgivningsår: 20011201

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Jonas Lindström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I Östeuropas städer ser vi tydliga spår av de postsovjetiska samhällenas förvandlingar. Vilken roll spelar erfarenheter från det förflutna och förväntningar på framtiden för dessa omstruktureringsprocesser? Jonas Lindström ger en bred och ingående skildring av de senaste decenniernas förnyelseprocesser av den lettiska…
Köp här

Isbn: 9789179242428

Utgivningsår: 20120525

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Per-Olov Zennström

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Denna bok ger en fängslande bild av den vid sidan av Hjalmar Branting mest betydande ledargestalten inom den tidiga svenska socialdemokratin. Zennström förenar här sin skicklighet som levnadstecknare med sin säkerhet i analysen av det samhälle som omgav Danielsson.
Köp här

Isbn: 9789185118786

Utgivningsår: 19830101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av: Karl Marx

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk teori och filosofi Marxism och kommunism Nationalekonomi Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
I dag möter vi en pågående global industrialisering utan motstycke i mänsklighetens historia, med åtföljande urbanisering, modernisering och övergång till kapitalistisk penningekonomi runt om i världen. De nya sociala och kulturella förhållandena globalt, och löntagarnas nya ställning och situation globalt, har dock…
Köp här

Isbn: 9789179243203

Utgivningsår: 20181102

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av: Zedong) Mao Tse-Tung (Mao

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vackert kvadratiskt klotband, ser ut som en sagobok.
Köp här

Isbn: 9789150406184

Utgivningsår: 19770801

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av: Göran Arnman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Författarna visar här att den segregering, som de tidigare påvisat för grundskolan, fortplantas och förstärks i gymnasieskolan. Den har utvecklats till en institution som konsekvent missgynnar arbetarklassens barn till förmån för barn från högre samhällsskikt, som här utbildas för att överta föräldrarnas ledande…
Köp här

Isbn: 9789179240103

Utgivningsår: 19860101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC