Bläddra
Sökresultat för Arkiv förlag... Rensa filter?

av: Majsa Allelin

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Den svenska skolan kännetecknas idag av växande klyftor mellan elevgrupper och enskilda skolor. Hur blev det så? Det svenska utbildningsväsendet har radikalt förändrats under de senaste trettio åren. Vi har fått en tydlig marknadsanpassning av skolornas etablering och organisering och därmed en skarp konkurrens om…
Köp här

Isbn: 9789179243289

Utgivningsår: 20190830

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Lennart J. Lundqvist

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
Hur kan vi bevara de naturresurser som tillhör oss alla samtidigt som vi slår vakt om demokratin och den individuella valfriheten? I den här boken diskuterar Lennart J. Lundqvist fyra olika sätt att möta den kommande globala resursknappheten. Oavsett vilken modell vi väljer måste den bygga på medborgarnas delaktighet…
Köp här

Isbn: 9789179242886

Utgivningsår: 20170529

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Göran Therborn

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vart är Sverige på väg? Det Sverige som en gång lovade bli jämlikhetens land har blivit Nordens mest ojämlika klassamhälle, med Västeuropas värsta förmögenhetskoncentration. Ojämlikheten skenar och fåväldet breder ut sig. Kapitalet och ett litet överskikt tar hand om en allt större del av samhällets resurser samtidigt…
Köp här

Isbn: 9789179243036

Utgivningsår: 20180820

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I Sverige har högre utbildning aldrig varit mer lättillgänglig än i dag. Runt hälften av alla gymnasister går vidare till högskola och universitet. Men de ursprungliga förhoppningarna om ökad social rörlighet och utjämnade klasskillnader har inte uppfyllts. Rekryteringen är fortfarande tydligt klassbetingad och därtill…
Köp här

Isbn: 9789179242121

Utgivningsår: 20080910

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Michel Foucault

Kategorier: Juridik
För Foucault framstår övergången från brutala kroppsstraff till fängelsestraff som följden av en ny och effektivare disciplinering av människorna, något som går igen på en rad områden, från 1600-talet och framåt: skolväsendet, arméerna och fabrikerna. En äldre form av maktutövning ersätts av en ny och än mer…
Köp här

Isbn: 9789179241698

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Gunnar Hansson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Idén om att utifrån värden som förnuft, frihet och jämlikhet omgestalta hela samhället kan te sig förlegad i en tid när utopierna har dödförklarats. Det råder en utbredd skepsis mot möjligheten att driva en rationellt grundad reformpolitik som vill något mer än att anpassa sig till särintressen och marknadens krav.…
Köp här

Isbn: 9789179243166

Utgivningsår: 20181116

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Sven E O Hort (f.d. Olsson)

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Social Policy, Welfare State, and Civil Society in Sweden I-II gives a comprehensive account of the global invention of the welfare state, from the far north of the West to the global East and Southeast, and from its social policy origins to the most recent challenges from civil society. This first volume includes four…
Köp här

Isbn: 9789179242565

Utgivningsår: 20140131

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Jan Ch. Karlsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Den moderna arbetslivsforskningen har länge stått inför ett besvärande problem: det finns ingen definition av dess mest centrala begrepp, arbete. I denna bok analyserar Jan CH Karlsson arbetsbegreppets användning inom samhällsvetenskapen och klargör en rad avgörande motsättningar. Som förslag till lösning förordar han…
Köp här

Isbn: 9789179240110

Utgivningsår: 19990901

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Ingrid Sahlin

Kategorier: Juridik
Förebyggande arbete framhålls ofta som något nytt, positivt och rationellt. Det rättfärdigar insatser som annars skulle ifrågasättas. Samtidigt som statsmakten framhåller brottspreventionens värde har dock en rad verksamheter och förhållanden som förebygger brott skurits ned eller avvecklats. Ingrid Sahlin diskuterar i…
Köp här

Isbn: 9789179241322

Utgivningsår: 20000301

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Egil J. Skorstad, Ingvar Johansson, Jonas Axelsson, Jan Ch Karlsson, Tage Alalehto, Christian Gerdov, Sigrid Saveljeff, Björn Fryklund, Göran Therborn

Kategorier: Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys samlar samhällsvetenskaplig och historisk forskning från Sverige och världen. Alla artiklar finns fritt tillgängliga, gratis att läsa och ladda ned, på www.tidskriftenarkiv.se. För dem som hellre vill läsa mellan två pärmar tillhandahåller vi den här tryckta utgåvan. I detta…
Köp här

Isbn: 9789179243272

Utgivningsår: 20190524

Utgivare: Arkiv förlag & tidskrift

Mediatyp: BC

av: Berit Andersson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Drogmissbruk har länge varit ett expertområde för behandlare och behandlingsforskare, som bara har ställt frågan hur missbrukaren ska bli fri från missbruket. I detta socialpsykologiska pionjärarbete ställs andra frågor, ur andra perspektiv: Vad är missbruk? Hur lever missbrukare? Hur uppstår och förändras missbruk?…
Köp här

Isbn: 9789179240653

Utgivningsår: 19911001

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Karl Marx

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
“Kapitalets” första bok, “Kapitalets produktionsprocess”, är den mest kända och lästa delen av detta väldiga verk. Men första boken vilar på och förutsätter de teorem som formuleras i andra och tredje boken, särskilt vad gäller kapitalismens återkommande kriser. Tredje boken, “Den…
Köp här

Isbn: 9789150400540

Utgivningsår: 19780101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av: Elinor Ostrom

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Hur ska vi gemensamt kunna använda och samtidigt vårda världens resurser på ett för framtiden hållbart sätt? Det framstår allt mer som mänsklighetens verkliga ödesfråga. I sin epokgörande bok Allmänningen som samhällsinstitution (Governing the Commons) analyserar Elinor Ostrom de situationer där människor gemensamt…
Köp här

Isbn: 9789179243326

Utgivningsår: 20191121

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Norbert Elias, John L Scotson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vad sker i ett vanligt bostadsområde i en engelsk industristad när en grupp nyinflyttade arbetare från London försöker anpassa sig till stadsdelen? Följden blir en konflikt och maktkamp mellan “etablerade”, de gamla familjerna, och de nyinflyttade, “outsiders”, om hur man ska bete sig för att…
Köp här

Isbn: 9789179242305

Utgivningsår: 20110112

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Tomas Peterson

Kategorier: Sport, idrott och friluftsliv
Under 1970-talet införde engelska tränare nya spelsystem inom svensk fotboll. Fotbollförbundet bekämpade lidelsefullt det osvenska spelsättet men med framgångarna för klubbar som Malmö FF, IFK Göteborg och Halmstads BK föll alla traditionalistiska försvarsmurar. Tomas Peterson väver samman spelsystem, professionalism…
Köp här

Isbn: 9789179240745

Utgivningsår: 19930201

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Jessica Hansen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Hur går det till att mobilisera människor och resurser i ett svenskt lokalsamhälle? Jessica Hansen analyserar i denna bok hur det gick till när en ideell förening i Hovmantorp, en medelstor ort i det småländska industribältet, lyckades få fram tillräckligt med resurser för att få till stånd en allaktivitetshall. Det…
Köp här

Isbn: 9789179242312

Utgivningsår: 20110202

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Marta Szebehely

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Detta är en banbrytande undersökning av ett hittills outforskat område. Författaren ger en grundlig och insiktsfull beskrivning av hemtjänstens vardag. Hon diskuterar inneboende problem i den offentliga äldreomsorgen men också betingelserna för att hemtjänstens vardagliga möten blir tillfredsställande för både vårdare…
Köp här

Isbn: 9789179240820

Utgivningsår: 19950501

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Lennart Sturesson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
De nya tekniska och medicinska fakulteterna i Linköping invigdes med pompa och ståt 1969 med förevisning av den nya teknik som skulle revolutionera undervisningen: tv. Kvar finns nu bara tomma hållare för tv-skärmarna och en replokal för akademiska kören med hydrauliskt golv — den gamla tv-studion. Den här boken…
Köp här

Isbn: 9789188830241

Utgivningsår: 20051201

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av: Louis Althusser

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Innehåll: Inledning Från Kapitalet till Marx filosofi Kapitalets objekt (Inledning; Marx och hans upptäckter; Den klassiska ekonomins förtjänster; Den klassiska ekonomins brister: Skiss till begreppet historisk tid; Marxismen är inte en historicism)
Köp här

Isbn: 9789150401035

Utgivningsår: 19700101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Bengt Sandin

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Utifrån ett fängslande empiriskt material visar författaren hur den svenska folkskolan kan ses som en konsekvens av fattigdom, befolkningsökning och myndigheternas behov av kontroll. Med hjälp av skolan kunde barnen avskiljas från hemmets, gatans och fabrikens inflytande och hållas under kontinuerlig uppsikt; skolan…
Köp här

Isbn: 9789179240035

Utgivningsår: 19860101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Paul K. Feyerabend

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Paul Feyerabend är 1900-talets mest originelle och kontroversielle vetenskapsteoretiker. Den amerikanske filosofen Richard Rorty har kallat Feyerabend “filosofins Norman Mailer — briljant, modig, äventyrlig, originell och egensinnig.” I denna bok framgår varför. Feyerabend visar här att den moderna…
Köp här

Isbn: 9789179241179

Utgivningsår: 20000901

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Albert O. Hirschman

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Albert O. Hirschman visar i sitt klassiska arbete, Sorti eller protest. En fråga om lojaliteter (1970), hur fruktbart det är att kontrastera sortin, protesten och lojaliteten som olika sätt att handla inom den ekonomiska, politiska och civila sfären. I företag, politiska partier, organisationer eller nationer, i…
Köp här

Isbn: 9789179242138

Utgivningsår: 20090107

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Risto Alapuro, Perry Anderson, Robin Blackburn, Chang Kyung-sup, Gabriella Elgenius, Anita Göransson, Eric Hobsbawm, Sven Hort, Per H. Jensen, Habibul Haque Khondker, Lisa Kings, Zhanna Kravchenko, Aliaksei Lastouski, Åsa Cristina Laurell, Lena Lavinas, Gunnar Olofsson, Bo Rothstein, Anders Stephanson

Kategorier: Marxism och kommunism Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk teori
Soon, Cities of Power: The Urban, the National, the Popular, and the Global by Göran Therborn will be on the market. In between Science, Class and Society (1976) and The Killing Fields of Inequality (2013, Swedish translation: Ojämlikhet dödar, 2016) Göran has consistently challenged received wisdom in politics and the…
Köp här

Isbn: 9789179242817

Utgivningsår: 20161007

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Elin Bommenel

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
År 1942 hade 99,99 procent av Sveriges värnpliktiga karies. Den 1938 införda folktandvården dignade under arbetsbördan att laga och dra ut svenska folkets illa anfrätta tänder. Mot den bakgrunden fick Medicinalstyrelsen i uppdrag av regeringen att klargöra orsakerna till karies. På Vipeholms statliga sjukhus för…
Köp här

Isbn: 9789179241995

Utgivningsår: 20060301

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Banden mellan Småland och Lund är gamla och starka. De går tillbaka till Lunds universitets tillkomst 1668. Redan en vandring i Lund illustrerar småländska nedslag. I studentvärlden finns småländska nationer, och så finns Smålands Gille i Lund. Av särskilt intresse är smålänningar som kommit till Lund. Många har…
Köp här

Isbn: 9789179242855

Utgivningsår: 20170517

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av: Claude Lévi-Strauss

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Ett epokgörande arbete av 1900-talets mest inflytelserika antropolog. Genom en analys av s.k primitivt tänkande vill Lévi-Strauss visa att människan intellektuellt sett är enhetlig och att det inte finns någon fundamental skillnad i sättet att tänka mellan stenåldersmänniskor och nutidsmänniskor; en klassificerande…
Köp här

Isbn: 9789185118656

Utgivningsår: 19840101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Maija Runcis

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Folkbildning har varit en väsentlig del i den svenska välfärdsmodellen. Men trots att Sverige blev ett invandrarland redan efter andra världskriget dröjde det ända till slutet av 1960-talet innan invandrarna uppmärksammades i utbildningsprogrammen. 1967 producerade skolradion den första radioserien i folkbildningssyfte…
Köp här

Isbn: 9789188830043

Utgivningsår: 20030801

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Håkon Leiulfsrud

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Ett tidigare enhetligt familjemönster har under de senaste årtiondena luckrats upp. 1980 befann sig nästan var tredje parfamilj i en blandklassposition, där en av makarna tillhörde arbetarklassen och den andra medelklassen. Den här boken handlar om sådana familjer. En central slutsats i boken är att blandklassfamiljer…
Köp här

Isbn: 9789179240622

Utgivningsår: 19911001

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Tord Jacobson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Denna bok granskar hur frågor om rätt, moral och behov avgjordes då äldres bostadssituation under 1980-talet skulle förbättras och normaliseras. Författaren visar hur den av staten uttryckta välviljan och de äldres självbestämmande i den kommunala praktiken ersattes av ett tålmodigt, mjukt och vänligt förtryck.
Köp här

Isbn: 9789179240585

Utgivningsår: 19910101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Kerstin Sandell

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Vad är “det normala”? Vad ingår i detta mångtydiga och inflytelserika begrepp, och hur skapas och återskapas det? Den moderna plastikkirurgin ger oss möjlighet att modifiera våra kroppar – bota skador och rätta till brister. Denna möjlighet kan också uppfattas som ett krav och ett hot, och medicinens…
Köp här

Isbn: 9789179241452

Utgivningsår: 20011001

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Gunnar Hansson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Sverige anses vara ett pragmatiskt land, och socialdemokratin betraktas som en pragmatisk rörelse. Svensk socialdemokrati skulle följaktligen i hög grad vara pragmatisk. Men vad innebär det? Och vad har det inneburit för utvecklingen av det moderna svenska samhället? Dessa frågor står i centrum för denna bok om Ernst…
Köp här

Isbn: 9789179242350

Utgivningsår: 20111017

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Michel Foucault

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Michel Foucault är en central gestalt i den europeiska intellektuella diskussionen genom sina framställningar av vansinnets, fängelsets och sexualitetens historia. Hans första stora arbete var just Vansinnets historia (Histoire de la folie à l’âge classique). Det franska originalet publicerades 1961 och boken är…
Köp här

Isbn: 9789179242268

Utgivningsår: 20100927

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag, Editions Gallimard

Mediatyp: BC

av: Eduard Bernstein

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Eduard Bernstein är den förste klassiske “revisionisten” i socialismens historia. I denna bok från 1899 utvecklar han sina tre politiska grundteser: en socialistisk revolution är både omöjlig, oönskad och onödig, eftersom kapitalismen inte kommer att bryta samman, den kan tillgodose arbetarnas önskemål och…
Köp här

Isbn: 9789185118038

Utgivningsår: 19790101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Karl Marx

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Med detta supplement kan utgivningen på svenska av “Kapitalet” sägas vara fullständig. I denna volym återfinns kapitlet om varan från första bokens första upplaga 1867. På viktiga punkter skiljer det sig från varukapitlet i senare upplagor av första boken. Dessutom återges det separata “tillägg om…
Köp här

Isbn: 9789186070038

Utgivningsår: 19850101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av: Jan Ling

Kategorier: Konst Musik
Europas folkmusik är en mångfald av instrument, låtar, visor, arbetsrop och danser. Den har följt människornas vardag och fest genom århundradena. Idag återfinns den som pulserande amatörmusik och professionellt nyskapad musik. “Utan folkmusik, ingen konstmusik”, hävdar Jan Ling i detta arbete om Europas…
Köp här

Isbn: 9789124163457

Utgivningsår: 19891001

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av: Bernt Gustavsson

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
När Utbildningsradion bildades och expanderade byggde verksamheten på såväl folkbildnings- och utbildningstraditioner som ett journalistiskt arv. Utbildningsprogram i radio och tv formas ständigt av vitt skilda betingelser, bland annat ideologisk bas, positionering i förhållande till diskussionen om bildning och…
Köp här

Isbn: 9789188830265

Utgivningsår: 20060801

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Ylva Stubbergaard

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I byn Mäntsälä i södra Finland startade ett uppror 1932. Grupper inom extremhögern försökte stoppa ett socialdemokratiskt möte. Händelsen utvecklades till något som kunde bli en finsk statskupp, innan ddet kvästes genom en blandning av diplomati, hot om militärt ingripande och användande av undantagslag. Upproret var…
Köp här

Isbn: 9789179240899

Utgivningsår: 19960501

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789179240912

Utgivningsår: 19960501

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Konst Musik
När vårsolen bryter fram träder blåsorkestern Röda Kapellet ut på Mårtenstorget i Lund och spelar sina marscher, valser och traditionella arbetarsånger. Mellan musiken ifrågasätts och diskuteras dagens politik antingen av en musikant eller av en annan talare. Röda Kapellet är en unik orkester. En politisk orkester som…
Köp här

Isbn: 9789179242626

Utgivningsår: 20140429

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av: Abram de Swaan

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Abram de Swaan har med sin bok Mänskliga samhällen på ett närmast mirakulöst sätt lyckats få ihop en logiskt sammanhängande presentation av olika former för människors samband. I tolv korta och tydliga kapitel beskriver han utan mystifikationer allt vidare cirklar av människors positioner och beroenden av varandra, men…
Köp här

Isbn: 9789179241599

Utgivningsår: 20030301

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC