Bläddra
Sökresultat för Axel Adlercreutz... Rensa filter?

av: Axel Adlercreutz, Lars Gorton

Kategorier: Juridik
Avtalsrätt II är andra delen av en samlad framställning över den svenska allmänna avtalsrätten, men boken kan även läsas separat. Den utkom i en första upplaga 1967 och har sedan dess använts som lärobok i civilrätt och handelsrätt. Andra upplagan (1978) var väsentligt omarbetad. I denna sjätte upplaga har Lars Gorton…
Köp här

Isbn: 9789154400645

Utgivningsår: 20091229

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Axel Adlercreutz, Bernard Johann Mulder

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken behandlar den svenska arbetsrätten och ger en koncentrerad översikt över arbetsrättens olika delar. Första upplagan av denna bok publicerades 1968. Arbetsrätten har sedan dess varit under intensiv utveckling. Sjätte upplagan 1979 var till en stor del en nyskriven bok föranlett av 1970-talets lagstiftning.…
Köp här

Isbn: 9789139205883

Utgivningsår: 20131220

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Axel Adlercreutz

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789197478021

Utgivningsår: 20041001

Utgivare: Earbooks

Mediatyp: AC

av: Axel Adlercreutz

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789154400386

Utgivningsår: 20010812

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Axel Adlercreutz, Lars Gorton, Eva Lindell-Frantz

Kategorier: Juridik
Avtalsrätt I innehåller tillsammans med Avtalsrätt II (sjätte upplagan 2010) en framställning över svensk avtalsrätt med nordiska och andra internationella utblickar. I Avtalsrätt I utgör reglerna i avtalslagen utgångspunkten, det vill säga de regler som behandlar avtals ingående, fullmakt och avtals ogiltighet. I…
Köp här

Isbn: 9789154405565

Utgivningsår: 20160825

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187998065

Utgivningsår: 19920601

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Axel Adlercreutz, Lea Hatzidaki-Dahlström

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789187998164

Utgivningsår: 20040112

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Axel Adlercreutz, Lars Gorton, Claes Nordborg, Birgitta Nyström

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789187998003

Utgivningsår: 19990128

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Reinhold Fahlbeck, Carl Martin Roos

Köp här

Isbn: 9789154415519

Utgivningsår: 19830629

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BC

av: Axel Adlercreutz, Lars Gorton

Kategorier: Juridik
Avtalsrätt I innehåller tillsammans med Avtalsrätt II (sjätte upplagan 2010) en framställning över svensk avtalsrätt med nordiska och andra internationella utblickar. I denna del I utgör reglerna i avtalslagen utgångspunkten, dvs. regler som behandlar avtals ingående, fullmakt och avtals ogiltighet. I boken diskuteras…
Köp här

Isbn: 9789154405534

Utgivningsår: 20110531

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Axel Adlercreutz, Bernard Johann Mulder

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
AVTAL ger en samlad kortfattad framställning om den svenska allmänna avtalsrätten. I boken behandlas frågor om slutande av avtal, avtal genom fullmäktig, avtals ogiltighet, oskäliga avtalsvillkor och tolkning av avtal. Den är avsedd som grundläggande lärobok för juridikstudenter på såväl juristprogrammen som andra…
Köp här

Isbn: 9789139205166

Utgivningsår: 20090518

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Axel Adlercreutz

Ger en koncentrerad, systematisk helhetsbild av den svenska arbetsrätten. Tyngdpunkten ligger på den privata sektorn men framställningen omfattar även den offentliga arbetsrätten. Behandlar Inte bara den omfattande lagstiftningen, utan även den avtalsreglering som kompletterar och ibland ersätter lagreglerna,…
Köp här

Isbn: 9789139203377

Utgivningsår: 20030801

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144034935

Utgivningsår: 20040428

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Axel Adlercreutz, Magnus Pfannenstill

Kategorier: Juridik
Denna bok ger en integrerad framställning av de mestadels sakrättsliga frågor som aktualiseras vid finansieringsverksamhet. Realsäkerhetsfrågorna vid kreditgivning och annan finansieringsverksamhet står i förgrunden.Boken inleds med en koncis framställning av det nödvändigaste i sakrätten. Därefter följer särskilda…
Köp här

Isbn: 9789144066158

Utgivningsår: 20100217

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Axel Adlercreutz

Köp här

Isbn: 9789154400331

Utgivningsår: 20000818

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC